Your Europe

Materijalni nedostaci i garancija


Materijalni nedostaci i garancija

Materijalni nedostaci i garancija – koje su sličnosti, a koje razlike?

U situacijama kada potrošač kupi određeni proizvod koji se pokaže neispravnim, često mu se postavlja dilema – kako na najbrži, najlakši i najadekvatniji način ostvariti svoja prava i dobiti ispravnu stvar? U novinskim člancima, na mnogobrojnim web stranicama, pa čak i od strane ovlaštenih osoba pojavljuju se zbunjujuće informacije kako postupiti kada potrošač ustanovi da je proizvod koji je kupio neispravan. Naime, često dolazi do poistovjećivanja odgovornosti za materijalne nedostatke i garancije. Iako se doista radi o pravnim institutima koji imaju mnogo sličnosti, pa se često nadopunjuju, situacije u kojima se ova dva instituta primjenjuju mogu se bitno razlikovati.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

 • U hrvatskom zakonodavstvu regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.
 • Odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda;
 • u slučaju kvara ili nedostatka, obratite se trgovcu, jer trgovac odgovara za te nedostatke.
 • Ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru obavijestite trgovca.
 • U cijeloj EU vrijedi rok od minimalno 2 godine za vrijeme kojih se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke, ukoliko ste u roku obavijestili trgovca o nedostatku.
 • Ukoliko se kvar na proizvodu ustanovi u roku od 6 mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav kvar postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati.
 • Kod prodaje rabljenih stvari trgovac može, ukoliko želi, ugovoriti da odgovara za materijalne nedostatke na takvom proizvodu u trajanju od godinu dana.
 • Ako ste na vrijeme izvijestili trgovca o nedostatku, možete, po svom izboru tražiti:
  • popravak stvari i
  • zamjenu, a ukoliko to nije moguće, ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati:
  • sniženje cijene stvari ili
  • povrat novca.

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

 • U hrvatskom zakonodavstvu regulirano je člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima.
 • Odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.
 • U slučaju kvara, obratite se onome tko je izdao jamstveni list (najčešće se radi o proizvođaču).
 • Ukoliko uočite kvar na proizvodu pod garancijom, kvar možete prijaviti tijekom trajanja garancije (trajanje garancije jedna je od obveznih stavaka u jamstvenom listu).
 • Trajanje garancije ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja garancije u kojem treba obavijestiti davatelja garancije o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara.
 • Jamstveni list treba sadržavati sljedeće podatke:
  • sadržaj prava koja vam pripadaju, tj. koje situacije i kvarovi vezani uz stvar su obuhvaćene garancijom
  • odredbu o tome da garancija ne utječe na ostala prava koja vam pripadaju po nekoj drugoj osnovi (npr. odgovornost za materijalne nedostatke);
  • trajanje jamstva
  • teritorijalno područje važenja jamstva, tj. da li jamstvo vrijedi samo u vašoj zemlji ili vrijedi na širem području
  • ostale pojedinosti koje su potrebne da biste ostvarili prava iz garancije
  • podatke o davatelju jamstva (naziv trgovca, adresa i sl.).
 • ­Ako se radi o tehničkim proizvodima, proizvođač je dužan izdati garantni list.
 • U slučaju kvara proizvoda pod garancijom, unutar garantnog roka možete tražiti:
  • popravak stvari u razumnom vremenskom roku
  • ako stvar u razumnom roku ne bude popravljena, možete tražiti drugu ispravnu stvar, a ako u razumnom roku stvar nije popravljena ili nije osigurana zamjenska stvar
  • zahtijevati sniženje cijene ili
  • povrat novca.
ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC