Your Europe

O nama


Europski potrošački centar Hrvatska je jedan od trenutno 30 Europskih potrošačkih centara (u svakoj državi članici Europske unije postoji jedan centar, uključujući Island, Norvešku i Ujedinjenu Kraljevinu) uspostavljen od strane Europske komisije.

U Republici Hrvatskoj Europski potrošački centar smješten je i djeluje u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Zadaća Europskog potrošačkog centra je pružanje informacija i pomoći u slučaju prekograničnih potrošačkih pritužbi na trgovce koji imaju sjedište u Europskoj uniji te na Islandu, u Norveškoj i u Ujedinjenoj Kraljevini.

Za više informacija o uslugama Mreže Europskih potrošačkih centara pročitajte našu Povelju o kvaliteti.

Kako Mreža Europskih potrošačkih centara djeluje?

Kao dio Mreže Europskih potrošačkih centara, Europski potrošački centar Hrvatska pruža pomoć potrošačima iz Republike Hrvatske koji imaju pritužbu na trgovca sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, na Islandu, u Norveškoj te u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i potrošačima iz drugih država članica Europske unije, s Islanda, iz Norveške te iz Ujedinjene Kraljevine koji imaju pritužbu na trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Potrošači se obraćaju Europskom potrošačkom centru u državi svog prebivališta, koji pritužbu prosljeđuje na daljnje postupanje Europskom potrošačkom centru u zemlji sjedišta trgovca.

Za više informacija o Mreži Europskih potrošačkih centara posjetite njenu službenu stranicu.

Mreža Europskih potrošačkih centara (ECC-Net)


karta
ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC