Your Europe

Provjera internet stranica za rezervaciju putovanja

11.04.2017.
Provjera internet stranica za rezervaciju putovanja

‌Europska komisija i nadležna tijela za provedbu politike zaštite potrošača pokrenuli su provjeru 352 internet portala za usporedbu cijena i rezervaciju putovanju. Rezultati su pokazali da cijene na dvije trećine pregledanih portala nisu bile transparentne. U postupku rezervacije prvotno prikazana cijena nije bila konačna cijena koju je potrošač trebao platiti.

U 32,1 % slučajeva cijena na portalu s usporedbama razlikovala se od cijene koja je u konačnici prikazana na stranici za rezervaciju, na 30,1 % portala ukupna cijena (koja uključuje poreze) ili njezin izračun nisu bili jasni, a na 20,7 % portala prikazane su posebne cijene koje kasnije nisu bile dostupne na samoj stranici za rezervaciju. 

Zbog sve većeg broja takvih pritužbe koje je zaprimila Mreža Europskih potrošačkih centara, nadležna tijela od tih su portala zatražila da usklade svoju praksu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti potrošača, a ako to ne učine, nacionalna tijela moći će pokrenuti administrativne ili pravne postupke. 

Više informacija u priopćenje za tisak Europske komisije.

Dodatni dokumenti:

Informativni članak

Pitanja i odgovori

Izvor: Europska komisija, 11.4.2017. 

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC