Your Europe

Povodom Svjetskog dana prava potrošača u Republici Hrvatskoj

15.02.2016.
Povodom Svjetskog dana prava potrošača u Republici Hrvatskoj

‌Konferencija Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova

Ministarstvo gospodarstva i Europski potrošački centar Hrvatska povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača, organiziraju konferenciju pod nazivom Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova, 2. ožujka 2016. godine, u Hotelu Internacional u Zagrebu, s početkom u 9:30 sati.

Zaštita interesa potrošača, kao ekonomski slabije strane u kupovnim transakcijama, koja za cilj ima poboljšanje položaja potrošača na tržištu u središtu je politike zaštite potrošača koju u Republici Hrvatskoj provodi i unaprjeđuje Ministarstvo gospodarstva. Budući da su potrošači najveća gospodarska skupina, smatraju se regulatorima razvoja gospodarstva te na takav način imaju izravan utjecaj na poslovnu politiku gospodarstvenika i konkurentnosti tržišta. Stoga je zaštita potrošača bitan segment unutarnjeg tržišta Europske unije koji izravno utječe na razvoj poslovnih aktivnosti te gospodarski rast i razvoj. 

Potrošači i trgovci još uvijek nisu upoznati s postojećim izvansudskim mehanizmima pravne zaštite, a tek samo mali postotak građana zna kako podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Stoga kako bi potrošači iskoristili puni potencijal unutarnjeg tržišta, Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova zemlje članice Europske unije obvezuju se osigurati alternativno rješavanje sporova primjenjivo na sve nacionalne i prekogranične sporove obuhvaćene ovom Direktivom. 

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (ORS) počinje s radom 15. veljače 2016. godine. Putem ORS platforme, potrošači s prebivalištem jednako kao i trgovci sa sjedištem u Europskoj uniji, moći će na brz, učinkovit i jednostavan način putem interneta rješavati svoje prekogranične i nacionalne sporove za kupovine obavljene putem interneta i to pred tijelima za alternativno rješavanje sporova. Svaka država članica Europske unije, određuje kontaktnu točku za on-line rješavanje potrošačkih sporova, a u Republici Hrvatskoj kontaktna točka je Europski potrošački centar Hrvatska,  uspostavljen pri Upravi za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva.

Alternativno rješavanje sporova nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješavanje sporova između potrošača i trgovaca. Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obavezuju se ispunjavati ujednačene kriterije u pogledu kvalitete koji vrijede diljem Europske unije, kao što su primjerice: neovisnost, nepristranost, brzina postupanja, ekonomičnost i slično. Mogućnost traženja jednostavnog i jeftinog rješenja sporova može potaknuti povjerenje potrošača i trgovaca u jedinstveno digitalno tržište te na takav način premostiti prepreke za pronalaženje rješenja sporova nastalih iz prekograničnih on-line transakcija. Uredba o on-line rješavanju potrošačkih sporova primjenjivat će se na alternativno rješavanje sporova koje su pokrenuli potrošači s prebivalištem u Europskoj uniji protiv trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji na način da se prijedlog za alternativno rješavanje spora podnosi putem ORS platforme za rješavanje potrošačkih sporova.

Osiguravanje pristupa jednostavnom, učinkovitom, brzom i jeftinom načinu rješavanja nacionalnih i prekograničnih on-line i offline potrošačkih sporova za kupovine obavljene putem interneta, pridonijeti će smanjivanju prepreka daljnjeg razvoja internetske trgovine, povećanju povjerenja i trgovaca i potrošača u jedinstveno tržište, a trgovce će potaknuti na poboljšanje isporuke i dostave robe, proširenje ponuda te jačanje razine poštovanja prava potrošača kako bi bili sigurniji pri prekograničnoj kupovini.

Ministarstvo gospodarstva i Europski potrošački centar Hrvatska zajedno s uglednim panelistima, kroz dvije panel rasprave predstaviti će sve aspekte alternativnog on-line rješavanja potrošačkih sporova, koji će pomoći bržoj i dosljednijoj provedbi propisa iz područja zaštite potrošača u svim državama članicama Europske unije.

Kotizacija se ne naplaćuje.

Poveznica: program i prijava.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC