Your Europe

Komisija predlaže moderna pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a

10.12.2015.
Komisija predlaže moderna pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a

‌Ostvarujući svoju strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija danas predstavlja dva prijedloga za bolju zaštitu potrošača koji kupuju putem interneta u cijelom EU-u te za pomoć poduzećima pri širenju internetske prodaje.

Jedan je od stupova strategije digitalnog tržišta potrošačima i poduzećima osigurati bolji pristup robi i uslugama na internetu u cijeloj Europi. Iako je e-trgovina u porastu, ni poduzeća ni potrošači u Europi još nisu iskoristili sav njezin potencijal: potrošačima u drugim državama EU-a svoje proizvode na internetu prodaje tek 12 % trgovaca, a potrošačima u vlastitoj državi čak trostruko više (37 %). Isto tako, samo 15 % potrošača kupuje putem interneta iz druge države članice EU-a, a iz vlastite triput više (44 %).

Komisija je danas donijela dva prijedloga: prvi o isporuci digitalnog sadržaja (npr. streaming glazbe), a drugi o internetskoj prodaji robe (npr. kupnja odjeće na internetu). U oba će se prijedloga razmotriti uklanjanje glavnih prepreka prekograničnoj elektroničkoj trgovini u EU-u: pravna rascjepkanost u području ugovornog prava potrošača zbog koje poduzeća (posebno MSP-ovi) imaju velike troškove te manjak povjerenja potrošača pri kupnji putem interneta iz druge države.

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište, rekao je: Kad s interneta preuzmete film ili pjesmu, oni se moraju dati pokrenuti. U protivnom biste trebali moći raskinuti ugovor i dobiti povrat novca. Današnjim prijedlozima povećat će se prava potrošača na internetu te će im se omogućiti da s punim povjerenjem uživaju u proizvodima i uslugama iz drugih država EU-a. Poduzeća, osobito najmanja, moći će razvijati svoje prekogranično poslovanje uz manje troškova zahvaljujući zajedničkom skupu pravila EU-a koji će zamijeniti različite nacionalne zakone. U tijeku je razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, što će se pozitivno odraziti na svakodnevicu, sve povezaniju s digitalnim svijetom.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Zahvaljujući današnjim prijedlozima potrošači će s više povjerenja kupovati proizvode i usluge iz drugih zemalja, a poduzeća, osobito MSP-ovi, jednostavnije će ih prodavati u cijeloj Europi. S pojavom interneta nestale su tehničke prepreke jedinstvenom digitalnom tržištu, a prijedlozima o digitalnim ugovorima želimo ukloniti i pravne prepreke. Usklađivanjem ugovornih prava u cijelom EU-u olakšat će se isporuka digitalnih sadržaja i robe diljem Europe. Potrošačima se izlazi u susret jednostavnim i moderniziranim pravilima, a poduzećima većom pravnom sigurnosti te jeftinijim i lakšim načinima da prošire svoje djelatnosti, što će potrošačima pak donijeti veći izbor po konkurentnim cijenama. 

Uklanjanje prepreka zbog razlika u ugovornom pravu bit će velik doprinos cjelokupnom europskom gospodarstvu. Očekuje se da će više od 122 000 poduzeća u EU-u početi s prodajom potrošačima u drugim državama članicama, a ukupan broj potrošača koji kupuju na internetu iz drugih država EU-a mogao bi dosegnuti 70 milijuna. Time će se otvoriti nova tržišta, posebno za mala i srednja poduzeća, povećati tržišno natjecanje i doprinijeti gospodarskom rastu: očekuje se da će se zbog nižih potrošačkih cijena potrošnja u EU-u povećati za 18 milijardi eura, a BDP EU-a za 4 milijarde eura.

Potrošači će biti zaštićeniji te će imati veći izbor proizvoda po konkurentnijim cijenama.

  • Prebacivanje tereta dokazivanja:Na primjer, ako potrošač iz Italije danas otkrije da je proizvod koji je kupio na internetu prije više od šest mjeseci neispravan te od prodavatelja zatraži da ga popravi ili zamijeni, od njega se može tražiti da dokaže kako je proizvod dostavljen u neispravnom stanju. U okviru predloženih novih propisa potrošač će tijekom dvogodišnjeg razdoblja jamstva moći zatražiti pravni lijek, a da pritom neće morati dokazivati da je proizvod bio neispravan u trenutku isporuke. 
  • Jasna i konkretna prava za digitalni sadržaj: Na primjer, potrošač koji preuzme neispravnu računalnu igru zasad kao kompenzaciju može dobiti samo popust pri preuzimanju drugih igara. Prema predloženoj direktivi potrošači će moći zahtijevati da se takvi problemi riješe i, ako to nije izvedivo ili se ne napravi ispravno, dobiti popust ili raskinuti ugovor uz povrat punog iznosa.

Poduzeća će moći putem interneta isporučivati digitalni sadržaj i prodavati robu potrošačima diljem EU-a na temelju istog skupa ugovornih pravila.

  • Pravna sigurnost i okruženje koje pogoduje poslovanju: Poduzeća još uvijek troše vrijeme i novac na prilagodbu propisima iz područja ugovornog prava u državama članicama u kojima prodaju svoje proizvode. Prema predloženim propisima poduzeća više neće imati problema s pravnom rascjepkanošću: moći će isporučivati digitalni sadržaj ili prodavati robu potrošačima u svim državama članicama na osnovi istog skupa osnovnih propisa iz područja ugovornog prava. 
  • Smanjenje troškova poduzeća: Poduzeća su dosad morala izdvajati dodatni jednokratni iznos od 9 000 eura za prilagodbu nacionalnom ugovornom pravu svake države članice u kojoj su htjela prodavati svoje proizvode. Prema novim propisima EU-a poduzeće koje želi prodavati svoje proizvode u svih 27 drugih država EU-a moglo bi uštedjeti i do 243 000 eura.

Kontekst

  • Današnja nova pravila koja se odnose na autorska prava (priopćenje za tisak) i digitalne ugovore prvi su zakonodavni prijedlozi koji će se predstaviti kao dio strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. Do kraja sljedeće godine predstavit će se ukupno 16 inicijativa. 
  • Sav potencijal internetske prodaje u EU-u još nije iskorišten: 2014. je udio e-trgovine u ukupnom maloprodajnom sektoru u Europi bio 7,2 %, dok je u SAD-u dosegnuo 11,6 %. 
  • U zakonodavstvu EU-a očiti su nedostaci u pogledu neispravnih digitalnih sadržaja. U većini država članica to područje nije zakonski regulirano. Iako su propisi o zaštiti potrošača u određenim područjima već usklađeni na razini EU-a, još uvijek postoje razlike među nacionalnim ugovornim pravima potrošača. Zbog tih razlika poduzeća imaju dodatne troškove, a potrošači manje povjerenja u prekograničnu kupnju. Kad je riječ o pravima potrošača u slučaju neispravne robe, u Europi je još uvijek na snazi 28 donekle različitih skupova ugovornih prava potrošača jer na razini EU-a postoje tek minimalni uvjeti.

Izvor: Europska komisija, 9. 12. 2015.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC