Your Europe

Uključite se u međuškolsko natjecanje 2015!

09.04.2015.
Uključite se u međuškolsko natjecanje 2015!

Ako želite stvoriti zabavan I inovativan projekt u suradnji sa drugom europskom školom o prekograničnoj tematici vrijeme je za “Potrošačku učionicu”.

Europska web stranica posvećena nastavnicima je pokrenula treće međuškolsko natjecanje!

Ovogodišnje izdanje će Vam dati priliku da istaknete prava učenika pri korištenju digitalnog sadržaja. Danas je digitalni sadržaj posvuda : tinejđeri lako mogu pristupiti online sadržaju : glazbi, filmovima I igrama. 

Prilikom pristupa tom sadržaju od učenika se traže osobni podatci, geografsko područje itd. 

Projekti koje dostavljate mogu biti : interaktivni sat, web stranica , video ili snimljeni igrokaz.

Projekte će ocjenjivati žiri u nekoliko kriterija uključujući suradnju između škola , te kvalitetu I kreativnost pedagoških aspekata.

Pobjednici se objavljuju 29. Svibnja 2015. 

Nagrada za najbolje radove je put u Bruxelles u posjet EU institucijama.

Registrirajte se na web stranicu “Potrošačka učionica” – Međuškolsko natjecanje 2015.

Kliknite ovdje da otkrijete više o natjecanju I nagradama : classroom.eu/content/inter-school-competition-2015

Rok za podnošenje prijava je 24. travnja 2015. 

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC