Your Europe

Stajalište Mreže ECC-Net o paketu za mobilnost putnika

15.04.2024.
Stajalište Mreže ECC-Net o paketu za mobilnost putnika
Europska komisija nedavno je predstavila svoje planove za poboljšanje prava putnika i informacija za putnike. Nakon objave paketa za mobilnost putnika, Mreža Europskih potrošačkih centara (ECC-Net) pomno je razmotrila predložene mjere. Iako prepoznaje napore za jačanje prava putnika i pružanje boljih informacija, i dalje pronalazi prostor za poboljšanje zahtjeva vezano za zračne prijevoznike, probleme s prtljagom, nejasne definicije, transparentnost za putnike i ulogu nacionalnih i provedbenih tijela.

O čemu je riječ u paketu za mobilnost putnika?
Prijedlozi koji su obuhvaćeni paketom za mobilnost putnika odnose se na ključne aspekte iskustava putnika, uključujući provedbu prava, lakša putovanja i prelaske s jedne vrste prijevoza na drugu te bolju potporu osobama s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

Pitanja koja je potrebno riješiti u skladu s Mrežom ECC-Net
Budući da je Mreža ECC-Net u posljednjih 20 godina svoje savjete i pomoć pružila velikom broju putnika, stekla vrijedne spoznaje koje mogu biti ključne za osiguravanje učinkovitosti zakonodavstva kako je predstavljeno u paketu za mobilnost putnika. Na temelju svog iskustva, Mreža ECC-Net donosi tri glavne preporuke za poboljšanje prava putnika i informacija za putnike u EU-u:
  1. Potrebno je modernizirati propise, a ne ih mijenjati
    Iskustvo Mreže ECC-Net pokazuje da je sve teže pronaći sporazumna rješenja izvan suda. Stoga je potrebno pojednostavniti postojeću uredbu o pravima putnika u zračnom prometu kako bi se potrošačima pomoglo da bolje razumiju svoja prava i smanje sporove do kojih dolazi zbog različitih tumačenja te uredbe. Osim toga, nova pitanja mogu biti obuhvaćena unaprijeđenom verzijom propisa.

  2. Zahtijevati od internetskih stranica za usporedbu cijena i platformi za rezerviranje kapaciteta da budu transparentne
    Mreža ECC-Net zabilježila je porast broja pritužbi na posrednike, a problemi su postali očitiji tek nakon raširenih otkazivanja zbog pandemije bolesti COVID-19. Stoga, Mreža ECC-Net poziva na mjere kojima bi se osiguralo transparentno određivanje cijena i jasne, ali detaljne informacije od posrednika.

  3. Uskladiti standarde za prtljagu
    Pravila o ručnoj prtljazi uvelike se razlikuju među zračnim prijevoznicima u EU-u, zbog čega je praktički nemoguće uspoređivati cijene karata. Osim toga, ovdje se može uvrstiti presuda Suda Europske unije o ručnoj prtljazi kako bi se osiguralo da je zračni prijevoznici poštuju.
Dokument o stajalištu Mreže ECC-Net
Dodatne informacije dostupne su u najnovijem dokumentu Mreže ECC-Net pod nazivom „Paket za mobilnost putnika: iskustvo mreže ECC-Net“ [EN]. U njemu su naglašena određena pitanja koja se trebaju razmotriti kako bi se uspostavila odgovarajuća zaštita potrošača. Kako se prijedlozi kreću zakonodavnim postupkom, povratne informacije Mreže ECC-Net mogle bi biti vrijedan izvor za donositelje politika kako bi se osigurali jasni komunikacijski kanali, dostupna potpora i dosljedna provedba za sve vrste prijevoza.

Želite li znati više?
Dodatne informacije dostupne su u najnovijem članku Mreže ECC-Net "Europska komisija želi poboljšati prava putnika" [EN] i na internetskoj stranici Europske komisije: Paket za mobilnost putnika [EN].

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 15.04.2024.
ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC