Your Europe

PayPal mijenja svoje odredbe i uvjete radi potpunog usklađivanja s EU pravima potrošača

22.12.2023.
PayPal mijenja svoje odredbe i uvjete radi potpunog usklađivanja s EU pravima potrošača

Nakon dijaloga s Europskom komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača, PayPal se obvezao izmijeniti svoje odredbe i uvjete kako bi ih učinio transparentnijima i razumljivijima za potrošače.

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača koju koordinira Europska komisija i koju predvodi Njemačka agencija za okoliš, započela je dijalog s PayPalom u svibnju 2023. Mreža je smatrala da su odredbe i uvjeti poslovanja tvrtke nerazumljivi i nepošteni za potrošače. PayPal je pristao riješiti pitanja koja su postavila tijela za zaštitu potrošača i izmijeniti problematične klauzule svog korisničkog ugovora radi boljeg usklađivanja s Direktivom o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima. Obvezama koje je preuzeo PayPal uskladit će se prakse tvrtke sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača.

Pregled obveza:

PayPal je pristao provesti niz izmjena i pojašnjenja u nekoliko klauzula svojeg korisničkog ugovora za potrošače, a posebno:

  • pojasniti koje se odredbe primjenjuju na potrošače a koje se primjenjuju samo na poslovne korisnike;
  • ukloniti odredbe kojima se od potrošača zahtijeva provjera usklađenosti sa zakonom (na primjer, formulacija kao što je „u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno“);
  • jasno navesti da potrošači nisu odgovorni za štetu koja nije prouzročena njihovom krivnjom ili koju nije bilo moguće predvidjeti;
  • ukloniti odredbe kojima se potrošačima nameće obveza provjere samih informacija (kao što je izjava da PayPal ne može jamčiti točnost informacija);
  • osigurati da potrošači razumiju da se u slučaju spora mogu pozvati na zakone države u kojoj imaju boravište;
  • ukloniti pojmove koje potrošači ne mogu razumjeti bez dodatnih objašnjenja ili bez provjere, kao na primjer „tržišna kakvoća“.

Korisnici će dobiti informacije o promjenama putem ažurirane politike poslovanja 21. veljače 2024., koja će službeno stupiti na snagu 28. svibnja 2024.

Sljedeći koraci

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača aktivno će pratiti kako PayPal provodi obveze u svojim odredbama i uvjetima i, prema potrebi, osigurati usklađenost.

Popratne informacije

U skladu s pravilima EU-a, standardizirani uvjeti ugovora moraju biti pravedni. Moraju biti sastavljeni na jednostavnom i razumljivom jeziku. Direktivom o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (93/13/EEC) potrošači se štite od nepoštenih standardiziranih ugovornih odredbi koje nameću trgovci.

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača mreža je tijela odgovornih za provedbu zakona EU-a o zaštiti potrošača. Kako bi se riješila prekogranična pitanja, njihovo se djelovanje koordinira na razini EU-a.

Nacionalna tijela odgovorna su za provedbu zakona EU-a o zaštiti potrošača. Zahvaljujući Uredbi o suradnji u zaštiti potrošača, imaju zajednički skup instrumenata sa snažnim ovlastima za otkrivanje nepravilnosti i poduzimanje brzih i koordiniranih mjera protiv trgovaca koji ne poštuju propise. Nadalje, novom Direktivom o boljem izvršavanju i modernizaciji pravila Unije o zaštiti potrošača izmijenjeni su postojeći instrumenti propisa EU-a o zaštiti potrošača dodatnim povećanjem transparentnosti za potrošače kada kupuju na internetskim tržištima.

Suradnja se primjenjuje na propise o zaštiti potrošača koji obuhvaćaju razna područja kao što su nepoštena poslovna praksa, e-trgovina, geografsko blokiranje, paket-aranžmani za odmor, internetska prodaja i prava putnika.

Više informacija potražite na sljedećim poveznicama

Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača

Informacije o provedbenim mjerama za potrošače

Izvor: Europska komisija, 22.12.2023.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC