Your Europe

Europska komisija želi modernizirati i pojednostaviti alternativno rješavanje sporova

26.10.2023.
Europska komisija želi modernizirati i pojednostaviti alternativno rješavanje sporova
Europska komisija predlaže nove mjere za pojednostavljenje alternativnog rješavanja sporova na digitalnom tržištu. Prijedlog Komisije sadrži niz noviteta usmjerenih na pojednostavljivanje izvansudskih postupaka i na poboljšavanje zaštite potrošača u EU-u. Cilj predloženih mjera je prilagoditi postojeće propise rastućem digitalnom tržištu te istovremeno proširivati područje primjene Direktive o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Cilj novih mjera
Glavni cilj predloženih novih mjera je omogućiti potrošačima učinkovite, pristupačne i pravedne mehanizme za rješavanje sporova, osobito u slučaju zavaravajućeg oglašavanja, manipulativnih obrazaca na sučeljima, pristupa uslugama i neopravdanog geografskog blokiranja. Ova je inicijativa također i odgovor na rezultate procjene učinka koju je provela Komisija i na potrošački barometar 2023. Osim toga, dio je šire strategije EU-a kako bi se osiguralo da potrošači mogu učinkovito ostvariti svoja prava u rastućem digitalnom i prekograničnom okruženju.

Ključne točke prijedloga
  • Proširenje područja primjene Direktive: novom Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova nastoje se obuhvatiti svi aspekti prava EU-a o zaštiti potrošača, čime se osigurava da i trgovci izvan EU-a podliježu ovim propisima. Ovim će se proširenjem rješavati nepoštene prakse poput manipulativnih obrazaca na sučeljima, zavaravajućeg oglašavanja i geografskog blokiranja, što ranije nije bilo obuhvaćeno.
  • Poticanje poslovnog sektora na sudjelovanje: iako će poslovni sektor zadržati slobodu odlučivanja o sudjelovanju u izvansudskom rješavanju sporova, prijedlogom se uvodi obveza odgovaranja u roku od 20 radnih dana ako potrošač zatraži alternativno rješavanje spora. Ovim se pristupom nastoji ubrzati postupak i potaknuti poslovni sektor na odabir alternativnog rješavanja sporova.
  • Unapređenje pomoći potrošačima: tijela poput Mreže Europskih potrošačkih centara pružaju prilagođenu potporu potrošačima, posebno ranjivim pojedincima, za pokretanje njihovih slučajeva. Ova će potpora uključivati usluge poput pomoći pri prijevodu, objašnjavanja postupaka, informacija o naknadama i pomoći u vezi s fizičkom dokumentacijom. Države članice odredit će kontaktne točke za olakšavanje komunikacije između potrošača i trgovaca, čime će se pojednostavniti postupak.

Sljedeći koraci
Europski parlament i Vijeće sad moraju usvojiti prijedlog Komisije.

Želite znati više?
Detaljnije informacije potražite na mrežnim stranicama Europske komisije (EN).

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 26.10.2023.
ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC