Your Europe

Prekogranične zdravstvene usluge u EU-u

22.11.2023.
Prekogranične zdravstvene usluge u EU-u

Putnicima koji putuju unutar EU-a na raspolaganju je Elektronički sustav razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure / eHDSI) te je još krajem rujna 2022. proširen popis zemalja koje omogućuju prekogranične zdravstvene usluge putem tog sustava. Navedeni sustav osigurava kontinuitet skrbi za europske građane dok putuju u inozemstvo u EU-u te daje mogućnost sigurne, učinkovite i interoperabilne razmjene zdravstvenih podataka, a trenutačno su podržane elektroničke usluge e-recepta i sažetka o pacijentu.

Za građane Republike Hrvatske

Liječnici u Malti, Portugalu, Češkoj, Luksemburgu, Francuskoj i Španjolskoj mogu pristupiti podacima o pacijentu iz Hrvatske i dohvatiti sažetak o pacijentu ukoliko u tim zemljama zatraži neplaniranu zdravstvenu skrb. Građani Hrvatske koji putuju u Finsku, Estoniju, Portugal i Španjolsku, temeljem neponovljivog e-recepta koji je propisan u Hrvatskoj mogu podići svoje lijekove u zemlji putovanja, pouzdajući se u prekograničnu razmjenu podataka između dvije zemlje. Usluge su dostupne u inozemstvu ako je pacijent putem Portala zdravlja dao privolu za preuzimanje recepta u drugim državama EU-a odnosno dao privolu za dohvat sažetka o pacijentu iz drugih država EU.

Za strance kojima je Hrvatska zemlja putovanja

Ljekarnici u Hrvatskoj mogu putem NCPeH portala dohvatiti podatke o pacijentu i elektronički recept propisan u Finskoj, Estoniji, Portugalu, Poljskoj i Španjolskoj. Ljekarnik evidentira izdavanje lijeka i time dostavlja podatke o izdanom lijeku putem nacionalnih kontaktnih točaka prema nacionalnoj infrastrukturi u zemlji prebivališta pacijenta. Pacijent plaća ukupni iznos traženog lijeka te ima mogućnost zatražiti povrat tog iznosa od svog osiguravatelja po povratku u zemlju prebivališta.

Putem istog NCPeH portala liječnici u Hrvatskoj mogu dohvatiti podatke o pacijentu i sažetak o pacijentu koji je nastao u Češkoj, Malti, Portugalu i Španjolskoj.

Podaci o pacijentu, e-receptu i sažetku o pacijentu prenose se iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ljekarnu odnosno zdravstvenu ustanovu u zemlji putovanja preko nacionalnih kontaktnih točaka, ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta i ukoliko pacijent potvrdi zdravstvenom profesionalcu u zemlji putovanja pravo na pristup njegovim zdravstvenim podacima u trenutku primanja usluge / podizanja lijeka. Osim originalne verzije e-recepta/sažetka o pacijentu na izvornom jeziku, zdravstvenim profesionalcima su dostupni strukturirani i prevedeni podaci o propisanom lijeku / bitne informacije o pacijentu koji dolazi iz druge države članice i možda govori drugim jezikom.

Dodatne informacije o prekograničnim zdravstvenim uslugama u EU-u dostupne su:

Izvori: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Europska komisija, 21.08.2023.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC