Your Europe

Modernizacija platnih usluga i otvaranje podataka o financijskim uslugama: nove prilike za potrošače i poduzetnike

03.07.2023.
Modernizacija platnih usluga i otvaranje podataka o financijskim uslugama: nove prilike za potrošače i poduzetnike

Europska komisija iznijela je prijedloge kojima se plaćanja i financijski sektor u širem smislu uvode u digitalno doba. Nova pravila dodatno će poboljšati zaštitu potrošača i konkurenciju u elektroničkim plaćanjima, a potrošačima omogućiti da svoje podatke dijele na siguran način i dobiju bolje i jeftinije financijske proizvode i usluge. Interesi potrošača, tržišno natjecanje, sigurnost i povjerenje u središtu su tih prijedloga.

Proteklih se godina tržište platnih usluga bitno promijenilo. Elektronička plaćanja u Uniji u stalnom su porastu pa je njihova vrijednost u 2021. dosegnula 240 bilijuna eura (184,2 bilijuna eura u 2017.). Pandemija bolesti COVID-19 ubrzala je taj trend. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama, na tržište su ušli novi igrači, a napose oni koji pružaju usluge „otvorenog bankarstva” odnosno sigurnu razmjenu financijskih podataka između banaka i financijskotehnoloških poduzeća („fintech” poduzeća). Pojavile su se i sofisticirane vrste prijevara, koje su rizične za potrošače i narušavaju njihovo povjerenje.

Zbog svega toga današnjim se paketom nastoji osigurati da financijski sektor Unije bude primjeren svojoj svrsi i prilagodljiv neprekidnoj digitalnoj transformaciji i rizicima i prilikama koje ona donosi, osobito za potrošače.

Zato Komisija predlaže dva skupa mjera:

1. Revizija Direktive o platnim uslugama

Ovim se prijedlogom mijenja i modernizira postojeća Direktiva o platnim uslugama (PSD2) koja će postati Direktiva PSD3 i uvodi Uredba o platnim uslugama. Taj prijedlog sadržava paket mjera čiji je cilj:

 • suzbijati i smanjivati prijevare pri plaćanju, tako što se pružateljima platnih usluga omogućuje da međusobno razmjenjuju informacije o prijevarama, poboljšava informiranje potrošača, postrožuju pravila o autentifikaciji klijenata, proširuju prava na povrat za potrošače koji su žrtva prijevare i za sve kreditne transfere uvodi obvezni sustav za provjeru primateljeva IBAN-a i imena
 • proširiti prava potrošača ako su im npr. sredstva privremeno blokirana, poboljšati transparentnost izvoda s transakcijskog računa i osigurati transparentnije informacije o naknadama za korištenje bankomata
 • dodatno ujednačiti uvjete za banke i nebankovne pružatelje usluga, ponajprije tako što se nebankovnim pružateljima platnih usluga uz odgovarajuće zaštitne mjere omogućuju pristup svim platnim sustavima u Uniji i prava na bankovni račun
 • poboljšati funkcioniranje otvorenog bankarstva, tako što se uklanjaju preostale prepreke pružanju usluga otvorenog bankarstva, jača kontrola potrošača nad njihovim podacima o plaćanju i omogućuje ulazak novih inovativnih usluga na tržište
 • poboljšati dostupnost gotovog novca u trgovinama i bankomatima, tako što se trgovcima na malo omogućuje da potrošačima nude usluge isplate gotovine bez obveze kupnje i pojašnjavaju pravila za neovisne vlasnike bankomata
 • poboljšati usklađenost i praćenje provedbe, tako što se većina pravila o plaćanjima donosi u uredbi koja se izravno primjenjuje i postrožuju odredbe o provedbi i kaznama.


Tim se prijedlogom potrošačima jamči izvršenje sigurnih elektroničkih plaćanja i transakcija u Uniji, nacionalnih i prekograničnih, u eurima i drugim valutama. Njime se štite prava potrošača, a istodobno im se pruža i veća mogućnost izbora pružatelja platnih usluga na tržištu.


2. Zakonodavni prijedlog okvira za pristup financijskim podacima

Tim se prijedlogom uvode jasna prava i obveze pri razmjeni podataka o potrošačima u financijskom sektoru koji se ne odnose samo na račune za plaćanje, a to su:

 • mogućnost, a ne obveza, da potrošači dijele svoje podatke s korisnicima podataka (npr. financijskim institucijama i fintech poduzećima) u sigurnom, strojno čitljivom formatu, kako bi mogli koristiti nove, jeftinije i bolje financijske i informacijske proizvode i usluge koji se temelje na podacima (kao što su alati za usporedbu financijskih proizvoda, personalizirani savjeti putem interneta)
 • obveza za vlasnike podataka o potrošačima (npr. financijske institucije) da te podatke stave na raspolaganje korisnicima podataka (npr. drugim financijskim institucijama ili fintech poduzećima) uvođenjem potrebne tehničke infrastrukture i uz odobrenje potrošača
 • puna kontrola potrošača nad time tko i u koju svrhu može imati pristup njihovim podacima kako bi se povećalo njihovo povjerenje u razmjenu podataka, a što se olakšava zahtjevom o uvođenju posebne nadzorne ploče za odobrenje i boljoj zaštiti osobnih podataka potrošača u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)
 • standardizacija podataka o potrošačima i potrebnih tehničkih sučelja u okviru sustava za razmjenu financijskih podataka, pri čemu i vlasnici i korisnici podataka moraju biti članovi tog sustava
 • jasna pravila o sustavu odgovornosti za povrede podataka i mehanizmima za rješavanje sporova u okviru sustava za razmjenu financijskih podataka, tako da vlasnici podataka zbog rizika od odgovornosti ne uskraćuju dostupnost tih podataka
 • dodatni poticaji vlasnicima podataka za uvođenje vrlo kvalitetnih sučelja za korisnike podataka uz razumnu naknadu od korisnika podataka u skladu s općim načelima razmjene podataka među poduzećima utvrđenima u Prijedlogu akta o podacima (a manja će poduzeća plaćati samo naknadu po stvarnom trošku). 


U praksi će taj prijedlog potaknuti ponudu inovativnih proizvoda i usluga za korisnike i konkurenciju u financijskom sektoru. Potrošači će npr. imati koristi od boljeg upravljanja osobnim financijama i savjetodavnih usluga. Nekoć zamorni procesi usporedbe usluga ili prelaska na novi proizvod postat će jednostavniji i jeftiniji, što uključuje npr. automatiziranu obradu zahtjeva za hipotekarni kredit. Malim i srednjim poduzećima omogućit će se i pristup brojnijim financijskim uslugama i proizvodima, kao što su konkurentniji krediti na temelju dostupnijih podataka o njihovoj kreditnoj sposobnosti.


Kontekst i sljedeći koraci

Komisija današnjim prijedlogom ispunjava obvezu koju je preuzela u strategiji za plaćanja malih vrijednosti iz 2020. jer njime i uz promjene na tržištu osigurava svrsishodnost pravila o plaćanjima malih vrijednosti u Uniji i potiče razvoj trenutačnih plaćanja u Uniji. U tom je smislu taj prijedlog dopuna Komisijina prijedloga uredbe iz 2022. o trenutačnim plaćanjima u eurima koja trebaju biti dostupna svim građanima i poduzetnicima koji imaju bankovni račun u Uniji i zemljama EGP-a.

Istodobno, prijedlogom o pristupu financijskim podacima ispunjava se obveza preuzeta u strategiji za digitalne financije iz 2020. o uvođenju europskog financijskog podatkovnog prostora. Ta je inicijativa za financijski sektor općenito dio šire europske strategije za podatke i temelji se na ključnim načelima pristupa podacima i obrade podataka utvrđenima u njezinim drugim inicijativama, kao što su Akt o upravljanju podacima, Akt o digitalnim tržištima i Prijedlog akta o podacima.

Dodatne informacije dostupne su na stranicama Europske komisije.

Izvor: Europska komisija, 03.07.2023.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC