Your Europe

Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja?

03.02.2023.
Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja?

‌Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) brine o zaštiti korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga, o ranjivim skupinama korisnika, a posebno o potrebama djece i mladih, odnosno o zaštiti djece u digitalnom okruženju.

Brošura “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja" sadrži praktične i korisne savjete o:

  • opasnostima i sigurnosti na internetu,
  • zaštiti privatnosti i osobnih podataka,
  • načinu ponašanja i odgovornoj uporabi društvenih mreža,

a dio je programa informiranja djece i roditelja kojeg HAKOM provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

U sklopu projekta zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija provodi se i program edukacije roditelja učenika petih razreda osnovnih škola s ciljem davanja potrebnih informacija roditeljima o odgovornom ponašanju prilikom uporabe mrežnih tehnologija, u trenutku kada se djeca njima počinju samostalno koristiti bez stalnoga nadzora odraslih.

Brošura je dostupna putem ove poveznice.

Izvor: HAKOM, 03.02.2023.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC