Your Europe

"Moja Europa, moja prava"

31.03.2014.
"Moja Europa, moja prava"

‌Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj organizira događaj pod nazivom "Moja Europa, moja prava", koji će se održati 5. travnja, od 10 do 14 sati, na Cvjetnom trgu u Zagrebu s ciljem informiranja građana Republike Hrvatske o pravima koja imaju zahvaljujući članstvu u EU.

Na Cvjetnom trgu nalazit će se pet štandova od kojih će svaki predstavljati jedno od prava koje građani Republike Hrvatske imaju kao građani Europske unije, i u sklopu kojih će predstavnici  informirati  građane o njihovim pravima. Naglasak događanja bit će na pravima iz područja:

  • Zapošljavanja
  • Potrošača i jedinstvenog tržišta
  • Znanosti i obrazovanja
  • Zdravlja
  • Poslovanja u Europskoj uniji

Uz Europski potrošački centar Hrvatska i Ministarstvo gospodarstva,  događanje će podržati i ostale EU mreže/alati i ustanove koje provode i promoviraju programe EU u RH kao što su: EURES, SOLVIT, Centar za poslovne informacije, Agencija za mobilnost i programe EU.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC