Your Europe

28. siječnja - Europski dan zaštite osobnih podataka

27.01.2023.
28. siječnja - Europski dan zaštite osobnih podataka

Odbor ministara Vijeća Europe je 26. travnja 2006. godine donio odluku da se svake godine 28. siječnja obilježava kao „Europski dan zaštite osobnih podataka“, koji ujedno predstavlja dan potpisivanja Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108).

Dan zaštite podataka obilježava se globalno, a izvan Europe pod nazivom „Dan privatnosti”.

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka, a zajamčeno je međunarodnim i nacionalnim propisima.

Više o zaštiti vaših osobnih podataka pročitajte na internet stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka - https://azop.hr/prava-ispitanika/.

‌Izvori: Mreža Europskih potrošačkih centara i Agencija za zaštitu osobnih podataka, 27.01.2023.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC