Your Europe

50 godina zaštite potrošača

22.12.2022.
50 godina zaštite potrošača

‌Ove godine obilježavamo 50 godina zaštite i osnaživanja europskih građana kroz njihova potrošačka prava u Europskoj uniji.

Posljednjih 50 godina potrošačka prava u Europskoj uniji štite i osnažuju Europljane posvuda. Polazeći od premise da ljudi trebaju biti zaštićeni pri korištenju proizvoda ili usluga, tijekom proteklih pet desetljeća Europska unija je uspostavila snažan skup politika i pravila kako bi se potrošačima osigurala snažna prava.

Svaka od ovih politika i pravila izgrađena su na temelju pet temeljnih potrošačkih prava:

  1. Pravo na zaštitu zdravlja i sigurnost
  2. Pravo na zaštitu ekonomskih interesa
  3. Pravo na naknadu štete
  4. Pravo na informiranost i obrazovanje
  5. Pravo na zastupanje.


Tim je povodom pripremljeno posebno izdanje časopisa za potrošače, dostupno na engleskom jeziku putem ove poveznice - https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/50-years-consumer-legislation_hr.

U časopisu ćete pronaći informacije o potrošačkom zakonodavstvu, intervjue sa stručnjacima, kao i mnoge druge korisne informacije.

Prelistajte časopis te upoznajte i zaštite vaša potrošačka prava.

Izvor: Europska komisija, 22.12.2022.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC