Your Europe

Kolika je održivost Mreže Europskih potrošačkih centara?

17.08.2022.
Kolika je održivost Mreže Europskih potrošačkih centara?

Uz pomoć Europskog zelenog plana, Europa marljivo radi na ostvarivanju klimatske neutralnosti do 2050. godine. Potrošači također mogu tomu doprinijeti na razne načine - recikliranjem ili ponovnom uporabom kako bi smanjili svoj utjecaj na okoliš. Kada pitanja o održivosti imaju učinak na potrošačka prava, potrošači se obraćaju Mreži Europskih potrošačkih centara. Međutim, prije nego što Mreža može informirati i davati savjete o održivoj potrošnji, potrebno je ispitati u kojoj mjeri je ona sama usmjerena na održivost.

Godine 2021. svih 29 Europskih potrošačkih centara uvidjelo je važnost uključivanja u smjeru održivosti. Gđa. Karen Ghysels, direktorica Europskog potrošačkog centra Belgija ujedno i inicijator projekta, objašnjava: „Vrlo je važno da je Mreža uključena u zelenu tranziciju te da je usmjerena na kružnu ekonomiju. Kad je riječ o potrošačkim pitanjima, Europski potrošački centri su naličje Europe. Međutim, mi sami imamo još mnogo toga za naučiti o održivosti. Zbog toga smo odlučili imati pažljiv pristup. Odabrali smo najprije razmotriti koliko smo mi kao Mreža održivi. Jednostavno načelo je „budi ono što zagovaraš“. Manipulativni zeleni marketing jedna je od stvari na koje upozoravamo potrošače, stoga je zadnje što bismo htjeli da i mi sami sudjelujemo u njemu.“

 

Pristup projektu

Kako bi se detaljno prezentirao sav postojeći angažman i napravila početna studija za područja fokusa temeljem Ciljeva održivog razvoja UN-a, Mreža je udružila snage s konzultantskom tvrtkom za transformaciju u smjeru održivosti – Greenfish. Svaki je Europski potrošački centar imenovao jednu ili dvije kontakt osobe kako bi pomogli prikupiti podatke o inicijativama u smjeru održivosti u svakom Europskom potrošačkom centru. Greenfish je zatim analizirao prikupljene podatke. Spomenute su inicijative objedinjene u tri dimenzije korporativne odgovornosti koje su relevantne za Mrežu:

 • ekološka (npr. korištenje resursa, emisija stakleničkih plinova)
 • socijalna (npr. zaštita i zdravlje zaposlenika, raznolikost)
 • upravljačka  (npr. revizija).

 

Ishod: prednosti

Inicijalna je analiza pokazala da Mreža ima dobru osnovu u pogledu navedenih dimenzija korporativne odgovornosti. Mreža postiže osobito visok rezultat u upravljanju čije se referentne vrijednosti nekad teško postižu unutar neke organizacije te je ostvarila visoke rezultate u unutarnjem održivom upravljanju, u transparentnim metodama rada i smanjivanju rizika putem redovite revizije i izvješćivanja. U nastavku su još neke brojke na koje smo ponosni:

 • 21 Europski potrošački centar već je aktivno uključen u smanjenu uporabu papira (ekološka dimenzija)
 • 17 Europskih potrošačkih centara već koristi materijale koji se mogu reciklirati ili perive materijale u uredskim kuhinjama (ekološka dimenzija)
 • 17 Europskih potrošačkih centara već održava tečajeve o zaštiti i zdravlju, ergonomskim zahtjevima na radnom mjestu, GDPR-u itd. (socijalna dimenzija)
 • 15 Europskih potrošačkih centara već potiče korištenje javnog prijevoza i bicikala putem subvencija (ekološka dimenzija)
 • 14 Europskih potrošačkih centara ima osobito visoku zastupljenost žena (socijalna dimenzija)
 • 3 Europska potrošačka centra već su imenovala uredskog „eko-ambasadora“ za vrijeme ove studije (upravljačka dimenzija).

 

Ishod: mogućnosti

Mogućnosti koje su se trebale istražiti otkrivene su u međunarodnoj i u određenoj mjeri složenoj organizacijskoj strukturi Mreže. Suradnja između Europskih potrošačkih centara je ključna. Nacionalne održive inicijative i znanja trebali bi se razmjenjivati među Europskim potrošačkim centrima, na način da zaposlenici shvate da su dio procesa. Istovremeno će bolja komunikacija također suziti fokus kako bi se izbjegla nastojanja za ostvarivanjem previše različitih ciljeva u isto vrijeme.

Mreža drugi izazov vidi u tome kako su Europski potrošački centri prihvaćeni u različitim nacionalnim organizacijama u kojima su uspostavljeni, tzv. domaćinima. Te su organizacije - domaćini vrlo raznoliki, počevši od ministarstava do potrošačkih organizacija i organizacija za pravnu pomoć. Stoga je rad na održivosti svih Europskih potrošačkih centara također povezan s radom njihovih organizacija - domaćina. Pritom je važna uspostava zajedničke politike. Primjerice, da li je Europski potrošački centar poduzeo inicijativu za smanjenje uporabe papira? Ukoliko je, tada bi to trebala učiniti i njegova organizacija - domaćin, i obratno. Izazov će biti povezivanje svih Europskih potrošačkih centara i njihovo postavljanje na istu razinu.

 

Procjena

Trodimenzionalni je model omogućio drukčiju perspektivu na neke dileme specifične za Europske potrošačke centre. Gđa. Ghysels kaže sljedeće: „Ono što mi je osobito zaokupilo pažnju tijekom ovog prvog istraživanja bilo je da održivost obuhvaća više od ekološke osviještenosti. Ona pokriva široki raspon elemenata koji su potrebni u održivim društvima. Primjerice, Mreža rješava mnoge slučajeve vezane za prava putnika u zračnom prometu. Kolege iz međunarodnog okružja također trebaju putovati kako bi se sastali i surađivali. Na prvi je pogled ovo u suprotnosti s ekološkim ciljevima. Međutim, iz perspektive socijalne dimenzije ti sastanci također pridonose uspješnoj i neformalnoj suradnji između ogranaka Europskih potrošačkih centara.“

Gđa. Julie Bleeker, voditeljica projekta održivosti Europskih potrošačkih centara u 2021. godini, predviđa pozitivnu perspektivu: „S obzirom da je riječ o velikom broju organizacija, Mreža ima adute, ali i izazove s kojima se susreće. Dugoročno, usklađeni nacionalni uredi i razmjena najbolje prakse u kombinaciji s jakom strateškom orijentacijom imat će odlučujuću ulogu. Mrežu karakterizira snažna unutarnja motivacija te će moći stvoriti operativni utjecaj temeljem spomenutih čimbenika.”

 

Hodogram održivosti

Unutarnja procjena samo je prvi korak u radu Europskih potrošačkih centara na postizanju veće održivosti. Nakon temeljitog prikaza inicijativa i početne analize, zaposlenici su sudjelovali na radionicama na temu podizanja svijesti na kojima su prezentirana i područja fokusa Mreže u nadolazećim godinama. Pritom su neki prijedlozi jako dobro prihvaćeni i odmah usvojeni. Tako je primjerice bilo i s prijedlogom „eko-ambasadora“ za svaki Europski potrošački centar koji je odmah prihvaćen te je u 2022. godini svaki Europski potrošački centar imenovao „eko-ambasadora“. Zajedno će ti ambasadori pratiti održivost svojih centara, razmjenjivati inicijative, raditi na viziji održivosti Mreže i pratiti stanje na terenu kako bi se prikupili najnoviji uvidi vezani za održivi konzumerizam u pogledu određenog centra, Mreže i potrošača.

Gđa. Ghysels: „Smatram da je glavni fokus naše budućnosti uklopiti viziju održivosti u naš svakodnevni posao te osigurati uključenost svih zaposlenika. Smatram da bismo trebali biti skromni kod davanja obećanja našim potrošačima. Mi sami radimo na sebi kako bismo svakim danom malo po malo povećali razinu održivosti. Svakako želimo pomoći u širenju poruka Europskog zelenog plana unutar naše nadležnosti. U svakom slučaju, početak ovog projekta pokazao je da mi kao Mreža sudjelujemo u ovim aktivnostima. Možemo puno naučiti jedni od drugih i od različitih kultura i inicijativa u državama u kojima živimo. To je istinski rezultiralo novom dimenzijom našeg projekta.“

 

Primjeri održivosti Mreže Europskih potrošačkih centara:

 • Većina Europskih potrošačkih centara provodi odvajanje otpada, recikliranje otpada i smanjivanje otpada (osobito papira).
 • Većina Europskih potrošačkih centara ima kuhinje s potrebnim priborom za pripremu obroka ili za donošenje svoj hrane umjesto naručivanja dostave. 
 • Korištenje javnog prijevoza igra značajnu ulogu u Mreži te uz dostupnost javnih politika o prijevozu, vaučera i bicikala potiče održivije putovanje na posao i s posla unutar samog tima.
 • Prilikom organiziranja nekog događanja, Mreža vodi računa o ponudi održive prehrane, primjerice nudeći vegetarijanske jelovnike te unajmljivanjem održivih prostora za događanja. Dodatno, Mreža organizira događanja s temama koje se odnose na održivost.

 

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 17.08.2022.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC