Your Europe

Dan Europe 2022.

09.05.2022.
Dan Europe 2022.

Na današnji dan, 9. svibnja, svake se godine diljem Europske unije obilježava Dan Europe, a time i godišnjica povijesne Schumanove deklaracije - https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr kojom je tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi pomoću koje bi rat među Europskim državama postao nezamisliv.

Koja sve događanja Europski parlament i Europska komisija organiziraju povodom Dana Europe istražite putem ove interaktivne karte - https://europeday.europa.eu/eu-your-country_hr.

Također, povodom Dana Europe je Mreža Europskih potrošačkih centara pripremila kratak video koji daje pregled vaših EU potrošačkih prava:


Podsjetimo se da svaka država članica EU-a, kao i Island, Norveška i Ujedinjena Kraljevina, ima Europski potrošački centar te koji zajedno čine Mrežu Europskih potrošačkih centara - https://www.eccnet.eu/.

U slučaju da su vam potrebne informacije i savjeti o vašim potrošačkim pravima u prekograničnoj kupovini, obratite se Europskom potrošačkom centru Hrvatska - https://www.ecc-croatia.hr/, koji vam pruža i besplatnu pomoć u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova s trgovcima.

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 09.05.2022.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC