Your Europe

Nova pravila EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu

07.07.2021.
Nova pravila EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu

‌EU djeluje na sprječavanju zagađenja plastikom te se pokušava riješiti 10 plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koji se najčešće pronalaze na europskim plažama i, u tu svrhu, promiče održive zamjenske proizvode.

Stoga se podsjetimo da se od 3. srpnja 2021.
- jednokratni plastični tanjuri,
- pribor za jelo,
- slamke,
- štapići za balone i
- vateni štapići
ne smiju stavljati na tržišta država članica EU-a. Ista se mjera, povrh toga, odnosi i na šalice, spremnike za hranu i piće izrađene od ekspandiranog polistirena te na sve proizvode izrađene od oksorazgradive plastike.

Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu u cijelosti su ili djelomično izrađeni od plastike, a obično su namijenjeni samo za jednu ili kratku uporabu te se potom bacaju. Prema novim pravilima zabranjeni su određeni jednokratni plastični proizvodi za koje postoje alternative. Uvode se i konkretne mjere za smanjenje upotrebe određenih proizvoda.

Zašto se EU pokušava riješiti plastičnog otpada?

Više od 80 % morskog smeća čini plastika. Plastika se nakuplja u morima, oceanima i na plažama EU-u i širom svijeta. Ostaci plastike nalaze se u morskim vrstama – primjerice, u morskim kornjačama, tuljanima, kitovima i pticama, ali i u ribama i školjkama, a samim time i u ljudskom prehrambenom lancu.

Iako je plastika praktičan, koristan i vrijedan materijal, njezina se upotreba, ponovna upotreba i recikliranje moraju poboljšati. Gospodarski utjecaj plastičnih proizvoda koji postaju smeće ne obuhvaća samo gospodarsku vrijednost materijala, već i trošak čišćenja te gubitka u turizmu, ribarstvu i brodarstvu.

Dodatne informacije o novim pravilima EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu, kao i publikacije te videozapisi na tu temu dostupni su ovdje - https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_hr.

I‌zvori: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i Europska komisija, 07.07.2021.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC