Your Europe

Europska komisija novčano kažnjava Valve korporaciju i pet izdavača računalnih videoigara sa 7,8 milijuna eura zbog provedbe geoblokiranja

24.02.2021.
Europska komisija novčano kažnjava Valve korporaciju i pet izdavača računalnih videoigara sa 7,8 milijuna eura zbog provedbe geoblokiranja

‌Europska komisija kaznila je Valvea, vlasnika internetske platforme za računalne videoigre Steam, i pet izdavača računalnih videoigara - Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media i ZeniMax sa 7,8 milijuna eura zbog kršenja pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja.

Valve i spomenuti izdavači ograničili su prekograničnu prodaju određenih računalnih videoigara unutar Europskog gospodarskog prostora, a na temelju zemljopisnog položaja korisnika, što se smatra geoblokiranjem. Obzirom da su izdavači surađivali s Europskom komisijom novčana kazna im je umanjena, a iznosila je više od 6 milijuna eura. Valve je odlučio ne surađivati ​​s Europskom komisijom te je kažnjen s više od 1,6 milijuna eura.

Izvršna potpredsjednica Europske komisije Margrethe Vestager, odgovorna za politiku tržišnog natjecanja, izjavila je: „Više od 50% Europljana igra videoigre. Industrija videoigara u Europi napreduje i sada vrijedi više od 17 milijardi eura. Navedene sankcije zbog postupaka geoblokiranja protiv kompanije Valve i pet izdavača računalnih videoigara služe kao podsjetnik da je prema pravilima EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja kompanijama zabranjeno ugovorno ograničavati prekograničnu prodaju. Takve prakse uskraćuju europskim potrošačima prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a i mogućnost odabira najprikladnije ponude unutar EU-a.”.

Steam je jedna od najvećih svjetskih internetskih platformi za računalne videoigre koja nudi više od 35 000 igara diljem svijeta. Omogućuje korisnicima da, nakon provjere autentičnosti, preuzimanjem ili putem izravnog prijenosa igraju računalne videoigre igre. Također omogućuje i korisnicima koji računalne videoigre kupuju izvan Steama da te iste igre aktiviraju i reproduciraju na Steamu.

Valve izdavačima videoigara nudi tehnička sredstva za aktiviranje i igranje igara na Steamu, uključujući i one igre kupljene izvan Steama, putem tzv. Steam aktivacijskih ključeva. Izdavači uključuju te ključeve u svoje računalne videoigre radi provjere autentičnosti/aktivacije korisnika. Nezavisni distributeri zatim prodaju te računalne videoigre diljem Europskog gospodarskog prostora. Valve izdavačima također nudi funkciju teritorijalnog nadzora, koja nakon aktivacije omogućuje postavljanje zemljopisnih ograničenja. Kombinacija Steam aktivacijskih ključeva s funkcijom teritorijalnog nadzora omogućuje geoblokiranje računalnih videoigara na temelju zemljopisnog položaja korisnika.

Izdavači videoigara dodijelili su Valveu ne-ekskluzivnu licencu za iskorištavanje određenih računalnih videoigara na svjetskoj osnovi, uključujući cijelo područje Europskog gospodarskog prostora. Zauzvrat su izdavači od Valvea dobili licencu za upotrebu Steam aktivacijskih ključeva za distribuciju tih računalnih videoigara izvan Steama. Izdavači su od Valvea zatražili da postavi zemljopisna ograničenja i da omogući geoblokirane Steam aktivacijske ključeve. Izdavači su potom te ključeve dali svojim distributerima na daljnju prodaju te distribuciju računalnih videoigara u određenim državama EU-a. Kao rezultat toga, korisnicima izvan tih određenih država EU-a bila je onemogućena aktivacija računalne videoigre sa Steam aktivacijskim ključem.

Europska komisija je utvrdila da su takvim bilateralnim dogovorom o geoblokiranju određenih računalnih videoigara izvan određenih zemljopisnih područja, Valve i izdavači podijelili tržište Europskog gospodarskog prostora kršeći pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja. Konkretno, zaključeno je da su Valve i izdavači počinili sljedeće postupke geoblokiranja:

  • Bilateralni sporazumi i/ili usklađene prakse između Valvea i svakog od pet navedenih izdavača računalnih videoigara provedene pomoću geoblokiranih Steam aktivacijskih ključeva koji su spriječili aktivaciju određenih računalnih videoigara tih istih izdavača izvan područja Češke, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Estonije, Latvije i Litve, a predstavljale su odgovor na neželjene zahtjeve potrošača (tzv. pasivna prodaja). Navedene su prakse trajale između jedne i pet godina te su se, ovisno o slučaju, provodile u periodu između rujna 2010. i listopada 2015.
  • Geoblokiranje u obliku ugovora o licenciranju i distribuciji, bilateralno sklopljenih između četiri od pet navedenih izdavača (Bandai, Focus Home, Koch Media i ZeniMedia) i distributera nekih njihovih računalnih videoigara na Europskom gospodarskom prostoru (osim Valvea), koji su sadržavali odredbe o ograničenju prekogranične (pasivne) prodaje određenih računalnih videoigara unutar Europskog gospodarskog prostora, uključujući gore spomenute države srednje i istočne Europe. Ovi su ugovori općenito trajali dulje, od tri do jedanaest godina, i provodili su se, ovisno o ugovoru, u periodu između ožujka 2007. i studenog 2018. godine.

Navedena se praksa geoblokiranja odnosila na oko 100 računalnih videoigara različitih žanrova, uključujući sportske, simulacijske i akcijske igre. Navedeni su postupci spriječili potrošače da aktiviraju i igraju računale videoigre koje distributeri izdavača prodaju ili na fizičkim medijima, poput DVD-a, ili putem preuzimanja. Tim su se postupcima europskim potrošačima uskratile mogućnosti jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a da kupuju u drugim državama članicama kako bi pronašli najprikladniju ponudu.

Europska je komisija zaključila da su ilegalne prakse Valvea i navedenih pet izdavača podijelile tržište Europskog gospodarskog prostora kršeći pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja.

Više informacija dostupno je na stranicama Europske komisije - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_170 (na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku).

Izvor: Europska komisija, 24. veljače 2021.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC