Your Europe

Europska komisija traži mišljenje građana kako bi poboljšala prekograničnu zaštitu potrošača

28.11.2013.
Europska komisija traži mišljenje građana kako bi poboljšala prekograničnu zaštitu potrošača

‌Europska komisija od 11. listopada 2013. do 31. siječnja 2014. godine provodi javno savjetovanje s ciljem prikupljanja mišljenja sudionika koja će pomoći u reviziji i poboljšanju Uredbe (EZ) br. 2006/2004  o suradnji u području zaštite potrošača.

‌Građani Europske unije trebali bi uživati iste pogodnosti koje proizlaze iz njihovih potrošačkih prava bez obzira da li kupuju u svojoj zemlji, u drugoj zemlji Europske unije ili putem interneta. Europska komisija od 11. listopada provodi savjetovanje s potrošačima, organizacijama za zaštitu potrošača, nadležnim tijelima i poduzetnicima s ciljem poboljšanja prekogranične zaštite potrošača.  Savjetovanje je otvoreno do 31. siječnja 2014. i dostupno na internetu na sljedećoj stranici:

‌http://ec.europa.eu/

Neven Mimica, europski povjerenik za politiku zaštite potrošača, izjavio je: „Poboljšanje učinkovite provedbe prava potrošača jedan je od mojih prioriteta. Danas je čitava Europa jedna velika prodavaonica. Želim čuti prijedloge potrošača, vlasnika prodavaonica i poduzetnika kako bi se zaštita potrošača, posebno ona prekogranična, mogla poboljšati bez povećanja administrativnih formalnosti.”


Savjetovanjem se želi dobiti povratna informacija o važnim pitanjima kao što su:

  • Koja su istražna i interventna sredstva potrebna za bolju suradnju nacionalnih provedbenih tijela u borbi protiv kršenja zakona o zaštiti potrošača koja uključuju više zemalja?
  • Koje su sankcije potrebne kako bi se potencijalne prekršitelje odvratilo od kršenja prava zaštite potrošača?
  • Na koji bi način provedbena tijela mogla učinkovitije djelovati i odlučnije se boriti protiv široko rasprostranjenog nezakonitog djelovanja u EU ili djelovanja istog trgovca u više država članica?

Također, ključno pitanje ovog savjetovanja jest da li bi bolja koordiniranost na razini EU mogla pomoći u udruživanju financijskih sredstava i stručnog znanja kako bi se učinkovitije provodila borba protiv kršenja prava potrošača.

Uredbom (EZ) br. 2006/2004 o suradnji u području zaštite potrošača predviđeni su mehanizmi za pomoć u slučaju kršenja propisa EU u koje su uključene barem dvije države članice Europske unije. Obzirom da je Uredba stupila na snagu 2007. potrebno je preispitati ostvaruje li zadane ciljeve ili je treba pojačati i poboljšati. Europska komisija će na temelju prikupljenih informacija kreirati izvješće o djelotvornosti Uredbe te predložiti mjere koje namjerava poduzeti.  S praktične strane revizija Uredbe trebala bi pomoći pri izradi boljih pokazatelja i pronalaženju mogućnosti za dijeljenje podataka te poboljšati metode provedbe zaštite potrošača.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC