Your Europe

Više transparentnosti: nakon djelovanja EU-a, Booking.com i Expedia usklađuju svoju praksu s pravom EU-a o zaštiti potrošača

23.02.2021.
Više transparentnosti: nakon djelovanja EU-a, Booking.com i Expedia usklađuju svoju praksu s pravom EU-a o zaštiti potrošača

Pozadina

Koordinirana akcija za unapređenje transparentnosti za potrošače koji koriste Booking.com započela je početkom 2019. godine, a predvodila ju je nizozemska Uprava za potrošače i tržišta. U prosincu 2019. je mađarsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja u suradnji s nizozemskom Upravom za potrošače i tržišta započelo dijalog s Expedia grupom. Ove su dvije internetske platforme za putovanja napravile brojne promjene na svojim internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama, što su provjerila nacionalna tijela za zaštitu potrošača. Promjene su primjenjive na Booking.com i na Expedia grupu - Expedia, ebookers i hotels.com. Internetska platforma za putovanja Airbnb još je u srpnju 2019. uskladila svoje poslovanje s pravom EU-a o zaštiti potrošača. Temeljni pravni okvir za navedeno je Uredba o suradnji u zaštiti potrošača koja povezuje nacionalna tijela za zaštitu potrošača u paneuropsku mrežu provedbe. Na toj osnovi nacionalno tijelo u jednoj državi EU-a može zatražiti pomoć drugih tijela u drugim državama EU-a kako bi se zaustavilo prekogranično kršenje prava EU-a o zaštiti potrošača. Suradnja se može pokrenuti radi provedbe prava EU-a o zaštiti potrošača, poput Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi, Direktive o pravima potrošača ili Direktive o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima.

Prethodna objava - http://ecc-croatia.hr/vijesti/96/bookingcom-se-obvezao-na-uskladivanje-praksi-za-predstavljanje-ponuda-i-cijena-s-pravom-eu-a.


Nakon dijaloga s Europskom komisijom i EU tijelima nadležnim za područje zaštite potrošača, Booking.com i Expedia su poboljšali način predstavljanja svojih ponuda smještaja, usklađujući ga s pravom EU-a o zaštiti potrošača. Navedene se promjene odnose na pružanje informacija o promotivnim ponudama i popustima, kao i na tehnike utjecanja na odabir.

Potrošači bi sada trebali biti u mogućnosti izvršavati informirane usporedbe u skladu sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača.

Sporazum između Europske komisije i navedene dvije tvrtke dio je trajnog procesa tijekom kojeg Europska komisija kontinuirano radi na zaštiti potrošača.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe, izjavio je: „Želio bih zahvaliti dvjema tvrtkama na njihovoj suradnji. S obzirom na nova ograničenja putovanja, potičem sve internetske platforme za putovanja da slijede ovaj primjer i osiguraju da europski potrošači mogu imati povjerenje u ponude smještaja i da lako mogu pronaći informacije o proceduri otkazivanja.“

Booking.com i Expedia grupa sada preciznije prikazuju:

  • koje se ponude promoviraju;
  • kako su plaćanja primljena od pružatelja usluga smještaja utjecala na njihovo rangiranje;
  • koliko bi ljudi željelo rezervirati isti hotel za iste datume i koliko je soba preostalo na internetskoj stranici;
  • ukupnu cijenu koju će potrošač platiti za smještaj, uključujući obvezne naknade;
  • usporedbe cijena kako bi se osiguralo da se samo istinski popusti oglašavaju;
  • informaciju da li je domaćin pravna ili fizička osoba.

Tijekom razgovora s tvrtkama, Europska komisija je naglasila potrebu da se osigura precizan i jednostavan pristup proceduri otkazivanja kao dio odgovora na ograničenja putovanja uzrokovana COVID-19 pandemijom.


Sljedeći koraci

Nacionalna tijela za zaštitu potrošača sada će poduzeti daljnje korake kako bi se isto postupanje primjenjivalo u cijeloj industriji. Uspostavit će se veza s europskim trgovinskim udruženjima, internetskim putničkim agentima i pružateljima hotelskog smještaja očekujući od njih da se pridržavaju istih načela i obveza kao Airbnb, Booking.com i Expedia grupa.

Više informacija dostupno je na stranicama Europske komisije - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2444 (na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku).


Izvor: Europska komisija, 23. veljače 2021.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC