Your Europe

Savjeti za zaštitu osobnih uređaja od kibernetičkih napada

16.12.2020.
Savjeti za zaštitu osobnih uređaja od kibernetičkih napada

Zavod za sigurnost informacijskih sustava i Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izradili su dokument Savjeti za zaštitu osobnih uređaja od kibernetičkih napada koji se odnosi na postupanje s osobnim uređajima (računala, dlanovnici, pametni telefoni, pametni satovi i sl.) koji imaju mogućnost povezivanja s internetom u cilju smanjenja rizika od kibernetičkoga napada na takve uređaje.

Svaki takav uređaj može biti kompromitiran pa je u cilju smanjenja rizika od kibernetičkoga napada nužno biti svjestan njegovoga postojanja, znati kakva postupanja ili nepostupanja povećavaju rizik te prilagoditi način korištenja ili konfiguriranja osobnih uređaja na način koji će mogućnost kibernetičkog napada što više smanjiti.

Pročitajte ove savjete i zaštite svoje uređaje.

‌Izvor: Zavod za sigurnost informacijskih sustava, 16.12.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC