Your Europe

Važno je vjerovati trustmark certifikatima

31.10.2013.
Važno je vjerovati trustmark certifikatima

Najnovije izvješće ECC-Mreže vezano uz trustmark certifikate pokazuje da je potrebno poboljšati svijest potrošača vezano uz navedenu problematiku, obzirom na to da je određeni broj potrošača i dalje slabije educiran u pogledu toga što su trustmark certifikati te kako oni pridonose većoj zaštiti potrošača prilikom on-line kupovine.

Trustmark certifikat je logo ili oznaka koja se nalazi na web stranicama trgovaca, a koja znači da izdavatelj trustmark certifikata jamči da je web stranica na kojoj se takva oznaka nalazi sigurna za korištenje ili pruža dodatne prednosti potrošaču u odnosu na potrošačka prava predviđena zakonom.

Upravo s ciljem podizanja svijesti potrošača o trustmark certifikatima, u izvješću pod nazivom "Možemo li vjerovati trustmark certifikatima?" potrošačima su pružene najbitnije informacije vezane uz njih, kao i popis korisnih kriterija koje bi navedene oznake trebale zadovoljavati u smislu dobre poslovne prakse i dodatne vrijednosti za potrošače. Navedeno izvješće rezultat je zajedničkog projekta ECC-ova Austrije, Belgije, Francuske, Njemačke i Švedske.

Sukladno praksi ECC-Mreže, osnovni problem je nedostatak jedinstvenih i transparentnih pravila. Izvješće pokazuje da su u današnje doba potrošači suočeni sa nesalomljivim barijerama prilikom pokušaja da usporede trustmark certifikate, ili čak da pronađu određene informacije koje bi im bile od pomoći pri donošenju odluke da li vjerovati trustmark certifikatu na web stranici trgovca ili ne. Mnogobrojne razlike u sustavu, kriterijima, sankcijama trustmark certifikata te u suradnji s, primjerice, državnim, ADR ili ODR tijelima također stvaraju velike zapreke za potrošače.

Kao jedan od problema koji je uzrokovao prepreke u smislu sigurnije prekogranične kupovine je, primjerice, taj da su trustmark certifikati najčešće predviđeni samo na jeziku države izdavatelja certifikata, tako da potrošači drugih zemalja članica ne mogu provjeriti da li trustmark certifikat istaknut na određenoj web stranici doista pruža sigurnost pri kupnji proizvoda. Stoga trustmark certifikati prilikom prekogranične kupnje često ne ispunjavaju svoju funkciju, odnosno ne stvaraju povjerenje potrošača u određenu web stranicu.

Osim toga, trustmark certifikati često ne omogućuju nikakvu „dodatnu vrijednost“, koja bi potrošačima garantirala veći stupanj sigurnosti (kao što je, primjerice, mogućnost alternativnog rješavanja sporova, dulji rok u kojem se potrošač može predomisliti i sl.), već pruža samo onu zaštitu koju potrošačima daje i sam zakon.

Stoga je potrebno osigurati jasnije i pristupačnije informacije o trustmarkovima koje će biti dostupne na više jezika kod samih izdavatelja tih certifikata, kao i na web stranicama korisnika, da bi se stvorila bolja trgovačka praksa, jer na takav način potrošači mogu pomoći u prepoznavanju problema i otkrivanju nepravilnosti.

Projekt ECC-Mreže započeo je objavljivanjem web-ankete upućene europskim potrošačima, koja je pokazala ne samo mišljenje javnosti o važnosti trustmark certifikata, već i nedostatak znanja vezano uz njih. Članice ECC-Mreže su proučavale s potrošačke perspektive dostupne informacije vezane uz europske trustmarkove u svrhu procjene i naglašavanja razlika i koristi za potrošače. Dani rezultati pokazuju znatne razlike između trustmarkova, kako na europskoj, tako i na nacionalnoj razini.

Osnovne i bitne informacije o individualnim trustmarkovima u različitim zemljama ECC-Mreža sažela je u lako dostupne informacije za potrošača, koje možete naći na stranici: http://www.konsumenteuropa.se/en/News/Press-releases/Press-releases-2013/Important-to-be-able-to-trust-a-trust-mark/ .

Osim toga, dostupan je i sažetak pregleda za dionike u području trustmarka, zajedno sa preporukama ECC-Mreže, sa istaknutim razlikama i važnim aspektima vezanim uz trustmark certifikate.

ECC-Mreža stoga preporučuje uspostavu ujednačene prakse, stvaranje osnovnih zajedničkih pravila postupanja na europskoj razini, s ciljem da trustmark certifikati ostvare svrhu na nacionalnoj i, što je još važnije, na međunarodnoj razini. Sve u svemu, potrošačima se mora olakšati shvaćanje koncepta trustmark certifikata.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC