Your Europe

Nova strategija za potrošače: Europska komisija omogućuje potrošačima da pokrenu tranziciju

16.11.2020.
Nova strategija za potrošače: Europska komisija omogućuje potrošačima da pokrenu tranziciju

‌Europska komisija danas je predstavila Novu strategiju za potrošače kako bi europskim potrošačima omogućila aktivniju ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Strategija obuhvaća jačanje zaštite i otpornosti potrošača tijekom pandemije COVID-a 19, koja je stvorila znatne probleme u svakodnevnom životu potrošača. Konkretno, u Strategiji se iznose prioriteti i ključne mjere koje je u idućih pet godina potrebno provesti na europskoj i nacionalnoj razini u suradnji s državama članicama. Među ostalim, to uključuje novi zakonodavni prijedlog čija je svrha bolje informiranje potrošača o održivosti, prilagodba postojećeg zakonodavstva digitalnoj transformaciji i akcijski plan o sigurnosti proizvoda izrađen u suradnji s Kinom.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Želimo omogućiti potrošačima da sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ipak, istovremeno moramo osigurati da su naši propisi o zaštiti prava potrošača prilagođeni digitalnom dobu, a to ćemo ponajprije postići strogom provedbom tih propisa i uz veću odgovornost internetskih platformi.

Povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača Didier Reynders izjavio je: Europski potrošači u središtu su globalne promjene, a njihovi postupci mogu imati velik utjecaj. Potrošačima se mora omogućiti da odabiru održiva rješenja, ali i zajamčiti zaštita njihovih prava u svim okolnostima. Novom strategijom uvode se mjere za promicanje pravednoga digitalnog i zelenog društva, kojima se prepoznaje da se ponašanje potrošača odražava i van granica pojedinačnih država članica.

Prava potrošača u krizi uzrokovanoj COVID-om 19

Bilo da je riječ o internetskim prijevarama ili otkazivanju putnih aranžmana, pandemija COVID-a 19 utjecala je na brojna područja života potrošača. Komisija će i dalje raditi na suzbijanju prijevara potrošača, zajedno s mrežom za suradnju u području zaštite potrošača te u dijalogu s platformama i svim relevantnim akterima. Povrh toga, Komisija će i dalje jamčiti zaštitu prava putnika u EU-u u slučaju otkazivanja putovanja. Analizirat će dugoročne posljedice COVID-a 19 na potrošačke navike Europljana, što će poslužiti kao temelj za buduće političke inicijative.

Osnaživanje potrošača i jamčenje bolje zaštite

U Novoj strategiji za potrošače predstavljena je vizija politike EU-a za zaštitu potrošača u razdoblju od 2020. do 2025., s naglaskom na pet ključnih prioritetnih područja:

1. Zelena tranzicija

2. Digitalna transformacija

3. Učinkovita provedba prava potrošača

4. Posebne potrebe određenih skupina potrošača

5. Međunarodna suradnja.


Dodatne informacije pročitajte ovdje: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2069.


Izvor: Europska komisija, 16.11.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC