Your Europe

Jesu li vam prekršena potrošačka prava?

23.11.2021.
Jesu li vam prekršena potrošačka prava?

‌Ove godine Mreža Europskih potrošačkih centara obilježava 15 godina postojanja i djelovanja te provodi edukativnu kampanju tijekom koje svaki mjesec predstavlja i detaljnije razrađuje određenu potrošačku temu.

Mjesec listopad je posvećen osnaživanju potrošača da pronađu odgovarajući način kako bi ostvarili svoja potrošača prava.

Stoga je Mreža pripremila brošuru „Jesu li vam prekršena potrošačka prava“. Saznajte kome se obratiti ovisno o situacijama u kojima se nađete. Zaštitite i ostvarite svoja potrošačka prava.

Izvor: Europski potrošački centar Hrvatska, 07.10.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC