Your Europe

Paket aranžmani diljem EU-a

23.11.2021.
Paket aranžmani diljem EU-a

‌U sklopu edukativne kampanje kojom obilježavamo 15 godina postojanja Mreže Europskih potrošačkih centara, mjesec rujan posvećen je temi: paket aranžmani.

Na službenom Facebook profilu Europskog potrošačkog centra Hrvatska kontinuirano se objavljuju korisne informacije i savjeti vezani za putovanja.

Dodatno, Mreža Europskih potrošačkih centara je pripremila i brošuru „Paket aranžmani diljem EU-a“. Saznajte što paket aranžmani jesu te koja vam potrošačka prava donose i kako ih ostvariti.

Pratite nas redovito, saznajte vaša potrošačka prava pa putujte sigurnije i opuštenije.

Izvor: Europski potrošački centar Hrvatska, 23.09.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC