Your Europe

Bolja zaštita za potrošače EU-a koji preuzimaju igre, elektroničke knjige, videozapise i glazbu

31.10.2013.
Bolja zaštita za potrošače EU-a koji preuzimaju igre, elektroničke knjige, videozapise i glazbu

Zahvaljujući zajedničkom djelovanju država članica EU-a i Europske komisije 116 web stranica za prodaju digitalnih igara, knjiga, videozapisa i glazbe uskladilo se sa zakonodavstvom u području zaštite potrošača.

Neven Mimica, povjerenik EK-a za potrošačku politiku, izjavio je:

"Ostvarivanje prava potrošača za mene je prioritet pa i u digitalnom okruženju koje se brzo mijenja. Zadovoljan sam da se ovim pregledom web stranica počinju rješavati neka od najvažnijih pitanja povezana s preuzimanjem digitalnog sadržaja. Prije godinu dana više od 50 % web stranica nije bilo usklađeno sa zakonom, što je neprihvatljivo. Taj se postotak zasad smanjio na 20 %, a očekuje se da će se dodatno smanjivati. Iako se radi o velikom napretku, nastavit ću se boriti za daljnja poboljšanja."

Poboljšana zaštita rezultat je takozvanog „pregleda” (sweep), odnosno provjere web stranica na razini EU-a u cilju utvrđivanja kršenja zakona o zaštiti potrošača i naknadnog osiguranja njegova provođenja. Provjera web stranica koja prodaju digitalni sadržaj provedena je u ljeto 2012. Nacionalna nadležna tijela ukupno su provjerila 330 web stranica tako obuhvativši veliki udjel tržišta. Detaljnom istragom utvrdila su da ukupno 172 web stranica nije usklađeno sa zakonom o zaštiti potrošača. Nadležna su se tijela obratila dotičnim poduzećima kako bi ih se uskladilo sa zakonom. Dosada je usklađeno 116 web stranica. Njih 49 predmet je daljnjih postupaka, u 5 slučajeva radilo se o manjim nepravilnostima kojima se države članice nisu bavile, dok 2 web stranice više ne postoje. Kao rezultat posredovanja provedbenih tijela država članica sada je 80 % od 330 web stranica usklađeno sa zakonodavstvom u području zaštite potrošača.

Što se točno pregledavalo?

Web stranice pregledane su kako bi se provjerilo jesu li informacije o ključnim obilježjima proizvoda lako dostupne, a ne navedene malim slovima, navodi li se na web stranicama adresa elektroničke pošte na koju je moguće poslati pitanja i pritužbe te sadržavaju li web stranice poštene odredbe i uvjete. Uočeni su sljedeći osnovni problemi:

nepošteni ugovorni uvjeti koji isključuju pravo potrošača na poduzimanje sudske tužbe ili potrošaču uskraćuju pravo na naknadu u slučaju kada proizvod ne radi;

nejasne informacije s obzirom na pravo odustajanja od kupnje: zbog prirode digitalnih preuzimanja trgovci moraju prije kupnje informirati potrošača da preuzimanje neće moći poništiti jednom kada ono započne, što nije bio slučaj za 42 % pregledanih web stranica; nedostatak obveznih informacija o identitetu trgovca, posebno adrese njihove elektroničke pošte, što potrošačima onemogućuje raspolaganje učinkovitim kanalom za komunikaciju.

Osim navedenog pregleda, Europska komisija naložila je izradu dodatne studije kojom se ustanovilo da o eventualnim zemljopisnim ograničenjima nisu dane nikakve ili su dane oskudne informacije. Te su informacije ključne za potrošače kada putuju u drugu državu EU-a i obično očekuju da će moći bez prepreka pristupiti svojem digitalnom sadržaju i koristiti ga diljem jedinstvenog tržišta.

Ova je studija ukazala na to da igre oglašene kao "besplatne" često kasnije zahtijevaju plaćanje što nije unaprijed jasno objašnjeno. Takva je praksa često izravno namijenjena djeci, najosjetljivijoj grupi potrošača, a roditelje koji djeci dozvoljavaju da se igraju na njihovim mobilnim uređajima često dovodi do visokih računa.

Koji je sljedeći korak?

Nacionalni administrativni ili pravni postupci nastavljaju se za 49 web stranice koje još nisu usklađene sa zakonom. Preispituje se i posebno pitanje takozvane „in-game“ kupnje kako bi se osigurale bolje informacije za potrošače i izbjegli nerazmjerni i nepredviđeni troškovi takvih kupnji koje su ostvarila djeca.

Pozadina

"Pregled" je provjera web stranica na razini EU-a u cilju utvrđivanja kršenja zakona o zaštiti potrošača i naknadnog osiguranja njegova provođenja. Pregled koordinira Europska komisija, a istodobno ga provode nacionalna provedbena tijela. Pregled digitalnog sadržaja proveden je u lipnju 2012. u 26 država članica, Norveškoj i na Islandu. Bio je to šesti pregled od 2007. godine.

Sve više europskih građana kupuje digitalni sadržaj: prosječno je u proteklih 12 mjeseci 79 % europskih potrošača koristilo internetske glazbene usluge, a 60 % internetske igre. Prema podacima tog sektora vrijednost preuzimanja glazbe u EU-u 2010. iznosila je 677 milijuna EUR, a procjenjuje se da su potrošači u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Nizozemskoj i Belgiji 2011. potrošili 16,5 milijardi EUR na internetske igre. Igre namijenjene djeci koje su oglašavane kao besplatne čine sve veći udjel tržišta igara u EU-u (50 % svih igara u posljednjih 12 mjeseci).

Više informacija na stranici:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-937_hr.htm

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC