Your Europe

Objavljena dva izvješća EUIPO-a povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

10.06.2020.
Objavljena dva izvješća EUIPO-a povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

Povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja, koji se ove godine obilježava 10. lipnja, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je dva nova izvješća koja se odnose na borbu protiv krivotvorina i kriminaliteta u području intelektualnog vlasništva.

Svjetski dan borbe protiv krivotvorenja obilježava se u lipnju svake godine, još od 1998. godine.

U izvješću EUIPO-a pod nazivom „Izvješće o statusu povreda prava intelektualnog vlasništva za 2020. godinu – zašto su prava intelektualnog vlasništva važna, povreda prava intelektualnog vlasništva i borba protiv krivotvorenja i piratstva“ navodi se da države članice Europske unije gube godišnje do 15 milijardi eura uslijed prisutnosti krivotvorene robe na tržištu, zbog gubitaka izravnih i neizravnih poreza kao i doprinosa koje proizvođači krivotvorene robe ne plaćaju, s obzirom na to da se u cjelini radi o nezakonitim djelatnostima.

Koliko god ova gospodarska šteta bila ozbiljna, još ozbiljnija šteta zbog krivotvorenih proizvoda može biti nanesena zdravlju i sigurnosti potrošača te okolišu, pa ovdje dolaze do izražaja važni aspekti zaštite javnog zdravlja. Studija o krivotvorenim lijekovima koju su u ožujku ove godine objavili EUIPO i OECD ukazuje na to da su predmet krivotvorenja ne samo lijekovi koji su vezani za stil života ljudi već i lijekovi kojima se liječe ozbiljne bolesti, s potencijalnim smrtnim posljedicama za pacijente koji ih konzumiraju. Predmet krivotvorenja bili su tako antibiotici, lijekovi koji se primjenjuju u liječenju karcinoma, lijekovi za bolesti srca, a nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 utvrđeno je da su krivotvoritelji odmah usmjerili svoje aktivnosti na proizvodnju krivotvorenih testova za dijagnosticiranje ove bolesti, krivotvorene zaštitne opreme (zaštitnih maski i sl.) te krivotvorenih lijekova.

Od ostalih opasnih krivotvorenih proizvoda svakako treba istaknuti krivotvorene igračke, električne uređaje, pa i odjeću, jer putem njih potrošači mogu biti izloženi opasnim kemikalijama, djeca mogu biti izložena sitnim dijelovima igračaka koje mogu predstavljati opasnost za njih, pa sve do rizika od strujnog udara ili požara koji može nastati pri korištenju krivotvorenih električnih proizvoda. Također, u vrlo opasne proizvode svrstavamo i krivotvorene pesticide, koji su opasni kako za ljude tako i za okoliš i poljoprivredne površine.

Iz izvješća proizlazi da kao odgovor na probleme krivotvorenja i piratstva EUIPO poduzima brojne aktivnosti i mjere za rješavanje i suzbijanje ovih problema, u suradnji s nadležnim tijelima te organizacijama javnog i privatnog sektora. Od iznimnog su značaja aktivnosti koje se odnose na jačanje javne svijesti europskih građana o ovim pitanjima, od kojih su posebno važne inicijative koje su usmjerene edukaciji djece i mladih o važnosti zaštite i poštivanja intelektualnog vlasništva.

U koordinaciju borbe protiv povreda prava intelektualnog vlasništva uključeni su Europol, OLAF (European Anti-Fraud Office) i INTERPOL, a operativne aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju ovih negativnih pojava provode se u suradnji s nadležnim tijelima država članica Europske unije.

Informativni sažetak Izvješća na hrvatskom jeziku, dostupan je ovdje.

Drugo objavljeno izvješće pripremljeno je u suradnji EUIPO-a i Europola pod nazivom „Kriminal u području intelektualnog vlasništva i njegova povezanost s drugim vrstama teškog kriminala“, s ciljem informiranja tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva i drugih nadležnih institucija o različitim načinima na koje je kriminalitet u području intelektualnog vlasništva povezan s drugim oblicima kriminaliteta. Iz izvješća proizlazi da se radi o dva osnovna oblika takve povezanosti – prvi, koji ima obilježja da jedna kriminalna aktivnost podržava drugu (primjerice, određena organizirana kriminalna grupa krivotvori dokumente kako bi omogućila prodaju krivotvorene robe kao da je zakonito proizvedena) te drugi oblik prema kojemu se različite kriminalne aktivnosti kriminalnih grupa odvijaju paralelno i relativno neovisno jedna od druge.

Izvješće sadrži analizu slučajeva iz pravne prakse kojima se jasno prikazuje širok raspon nezakonitih aktivnosti povezanih s kriminalitetom u području intelektualnog vlasništva, uključujući pranje novca, različita prijevarna postupanja s dokumentima, kibernetički kriminalitet i druge oblike teških kaznenih djela.

Informativni sažetak Izvješća na hrvatskom jeziku, dostupan je ovdje.

Izvor: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 10.06.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC