Your Europe

Koronavirus: nakon poziva Komisije platforme uklonile milijune obmanjujućih oglasa

05.06.2020.
Koronavirus: nakon poziva Komisije platforme uklonile milijune obmanjujućih oglasa

‌U okviru svojih zadaća zaštite potrošača na internetu, Europska komisija koordinira provjeru („pregled”) internetskih stranica kako bi otkrila mjesta gdje su potrošači u EU-u izloženi sadržaju kojim se promiču lažne tvrdnje ili lažni proizvodi u kontekstu koronavirusa. Rezultati pokazuju da su platforme nakon poziva Komisije uklonile ili blokirale milijune obmanjujućih oglasa i ponuda za prodaju proizvoda. Taj pregled, koji je provela Mreža za suradnju u području zaštite potrošača, sastojao se od dva dijela: opće provjere internetskih platformi i temeljite analize određenih oglasa i internetskih stranica povezanih s proizvodima za kojima zbog koronavirusa postoji velika potražnja.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe, izjavio je: Velike internetske platforme pozitivno su odgovorile na poziv Europske komisije da se uhvate u koštac s prijevarama i obmanjujućim ponudama te su pokazale nedvojbenu predanost uklanjanju štetnog sadržaja. Međutim, kako je pokazao nedavni pregled, nepošteni trgovci i dalje pronalaze nove načine za iskorištavanje ranjivosti potrošača i zaobilaženje algoritamskih provjera te uspostavljaju nove internetske stranice. U kontekstu globalne pandemije, kao potrošač morate biti svjesni jedne stvari: na internetu se ne mogu kupiti čarobni lijekovi. Zahvalan sam što nacionalna tijela za zaštitu potrošača i dalje budno prate situaciju te zajedno s Komisijom rade na zaštiti potrošača na internetu.

Glavni rezultati

Tijela za zaštitu potrošača 27 zemalja sudjelovala su u općoj provjeri platformi i dostavila 126 odgovora koji se odnose na poduzeća s kojima je Komisija bila u redovitom kontaktu i druge nacionalne subjekte. Posebna pozornost posvećena je provjeri ponuda koje se odnose na zaštitne maske i kape, dezinfekcijske gelove, komplete za testiranje, te na hranu, dodatke prehrani i neprehrambene proizvode s navodnim ljekovitim djelovanjem povezanim s koronavirusom.

Tijela za suradnju u području zaštite potrošača u 38 su slučajeva pronašla sumnjive ponude ili oglase za proizvode koji su se obmanjujuće oglašavali u kontekstu koronavirusa, općenite tvrdnje da proizvod može spriječiti zarazu ili izliječiti oboljele te previsoke cijene. Osim toga, tom je provjerom otkriveno da se nepošteni trgovci služe i promišljenijim sredstvima kako bi se otežalo njihovo otkrivanje, primjerice slikama ili grafičkim prikazima s implicitnim tvrdnjama o ljekovitim svojstvima proizvoda ili čak namjernim pogreškama u pisanju kako bi se izbjegli automatski filtri koji se temelje na tekstu.

Provjera je općenito pokazala da trenutačna komunikacija Komisije i velikih internetskih platformi donosi rezultate. Na primjer, Google je na svjetskoj razini blokirao ili uklonio više od 80 milijuna oglasa povezanih s koronavirusom, a eBay je na svojoj globalnoj platformi blokirao ili uklonio više od 17 milijuna ponuda za prodaju proizvoda kojima se krše pravila EU-a o zaštiti potrošača. Amazon je u odnosu na ožujak zabilježilo smanjenje tjednog broja novih ponuda za prodaju proizvoda s tvrdnjama povezanima s koronavirusom za 77 %.

 Detaljnim pregledom obuhvaćeno je 268 internetskih stranica, od kojih je 206 označeno za daljnju istragu mogućih povreda prava EU-a o zaštiti potrošača.

  • Proizvodi s tvrdnjama o navodnim ljekovitim ili prevencijskim svojstvima koja se odnose na koronavirus pronađeni su na 88 stranica.
  • Netočne tvrdnje o ograničenoj dostupnosti proizvoda zabilježene su na 30 stranica.
  • Za 24 stranice sumnja se na nepoštene prakse s ciljem prodaje za previsoku cijenu.


Pregledom je otkriveno i 39 slučajeva u kojima prodajna cijena i jedinična cijena nisu bile prikazane na nedvosmislen, lako prepoznatljiv i jasno čitljiv način. Nadalje, tijela za suradnju u području zaštite potrošača primijetila su i da potrošačima nisu pružene jasne i sveobuhvatne informacije o svim relevantnim aspektima, primjerice identitetu trgovca (na 58 stranica), geografskoj adresi poslovnog nastana trgovca (62 stranice) ili podaci za kontakt trgovca (58 stranica).

Daljnje mjere

Komisija je danas ažurirala svoje savjete potrošačima te je pozvala platforme da i dalje budu na oprezu i nastave s dosadašnjim radom kako bi Komisiji i tijelima za zaštitu potrošača mogle redovito davati povratne informacije. Komisija će koordinirati suradnju između tijelâ za suradnju u području zaštite potrošača i registara domena, od kojih se može zatražiti da uklone štetne internetske stranice.

Osim toga, Komisija će i dalje surađivati i razmjenjivati informacije s tijelima za samoregulaciju oglašavanja u pogledu oblikovanja automatskih alata za pronalaženje obmanjujućih oglasa.

Kontekst

Komisija od početka ožujka radi na zaštiti potrošača na internetu od prijevara i nepoštenih trgovačkih praksi u kontekstu koronavirusa. U okviru tog rada Mreža za suradnju u području zaštite potrošača – EU-ova mreža tijela nadležnih za provedbu propisa EU-a o zaštiti potrošača – pristala je brzo provesti novi pregled, usmjeren na koronavirus.

Opsežne preglede na razini EU-a svake godine provodi Mreža za suradnju u području zaštite potrošača na temelju zajedničkog upitnika koji izrađuje Europska komisija. Prethodni pregled dostupan je ovdje.

Dodatne informacije dostupne su ovdje - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_938.

Izvor: Europska komisija, 05.06.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC