Your Europe

Stupio na snagu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

01.06.2020.
Stupio na snagu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

‌Dana 15. svibnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Predmetnim se Zakonom osiguravaju uvjeti za adekvatnu provedbu Uredbe (EU) 2017/2394 u Republici Hrvatskoj, što će za posljedicu imati jačanje postojećeg sustava suradnje nacionalnih nadležnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača u slučajevima kršenja potrošačkih prava koja su obuhvaćena Uredbom (EU) 2017/2394. Osim toga, uklanjanjem prepreka u prekograničnoj trgovini donošenjem Konačnog prijedloga zakona doprinijet će se povećanju povjerenja u e-trgovinu u Europskoj uniji, odnosno povećanju prekograničnih transakcija, te zaštiti potrošača ali i zaštiti tržišnog natjecanja, čime će se pružiti poticajno okruženje za gospodarski rast u Republici Hrvatskoj, a i unutar jedinstvenog tržišta Europske unije.

S ciljem lakšeg snalaženja i preglednijeg prikaza nacionalnih nadležnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača na koje se Uredba (EU) 2017/2394 odnosi, izrađena je tablica koja sadrži podatke o EU propisima na koji se Uredba (EU) 2017/2394 odnosi, odgovarajućim nacionalnim propisima kojim je pojedini EU pravni propis prenesen te nazivu odgovarajućeg nacionalnog provedbenog tijela koje je nadležno za provedbu određenog propisa. Predmetnu tablicu pronaći ćete ovdje.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 01.06.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC