Your Europe

Kronavirus: turistički sektor

23.03.2020.
Kronavirus: turistički sektor

Ministarstvo turizma je pripremilo set informacija o koronavirusu vezan uz turistički sektor, a možete ga pronaći ovdje - https://mint.gov.hr/aktualno/izdvojeno/informacije-o-koronavirusu-vezane-uz-turisticki-sektor/20947.

 Mjere prevencije širenja koronavirusa te preporuke za putnike dostupne su ovdje - https://mint.gov.hr/aktualno/izdvojeno/hzjz-mjere-prevencije-sirenja-koronavirusa-preporuke-za-putnike/20831.

Za upite o koronavirusu iz resora turizma na raspolaganju vam je mail adresa: mintcz@mint.hr.

Izvor: Ministarstvo turizma, 23.03.2020.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC