Your Europe

Kupovina roba i usluga


Kupovina roba i usluga

Prekogranična kupovina roba i usluga

Prekograničnom kupovinom roba i usluga u drugoj zemlji Europske unije, Islandu, Norveškoj ili Ujedinjenoj Kraljevini imate ista potrošačka prava kao i u vlastitoj zemlji. U slučaju pojave problema prilikom prekogranične kupovine, Europski potrošački centar Hrvatska savjetovat će vas te vam pojasniti vaša prava.

Korisni savjeti prije prekogranične kupovine roba i usluga

Uvijek nakon kupnje proizvoda sačuvajte izdani račun jer on potvrđuje ugovore obveze između vas i trgovca.

Ako je cijena proizvoda neuobičajeno niska, budite oprezni i pokušajte ustanoviti razlog.

Budite pažljivi, ako je cijena proizvoda snižena zbog postojećeg materijalnog nedostatka trgovac to mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti na proizvodu.

Kada kupujete odjeću i obuću u drugoj zemlji Europske unije, obratite pozornost da se veličine brojeva mogu razlikovati.

Vaša potrošačka prava uključuju:

Odgovornost za materijalne nedostatke

U slučaju materijalnog nedostataka na proizvodu imate se pravo žaliti u roku od dvije godine na neispravan proizvod, odnosno trgovac je dužan ukloniti nedostatak na proizvodu ili predati drugi proizvod bez nedostataka.

U prvih šest mjeseci od kupnje proizvoda za bilo kakav materijalni nedostatak smatrat će se da je postojao u vrijeme kupnje, osim ako trgovac ne dokaže drugačije. Nakon proteka šest mjeseci, morat ćete dokazivati da je materijalni nedostatak bio prisutan u trenutku kupnje proizvoda. Pritužbu o materijalnom nedostatku morate podnijeti trgovcu u roku od dva mjeseca nakon što ste otkrili nedostatak.

Trgovci često nude dodatna vlastita jamstva koja su već uključena u prodajnu cijenu ili se moraju dodatno nadoplatiti. Na primjer, jamstvo koje vrijedi u cijeloj Europskoj uniji, odnosno koje omogućava da se proizvod može popraviti u bilo kojoj zemlji Europske unije ili jamstvo od 3, 5 ili više godina. Dodatna jamstva su obvezujuća za trgovce, ali ona ne zamjenjuju minimalno dvogodišnje jamstvo na koje imate pravo.

Pravo na popravak, zamjenu ili povrat novca

Kada popravak ili zamjena nisu mogući u razumnom vremenskom roku, možete tražiti sniženje cijene ili u slučaju većeg materijalnog nedostatka, možete tražiti povrat novca.

Ugovore na daljinu

Kada kupujete putem interneta, pošte ili telefona od trgovca sa sjedištem u Europskoj uniji, imate ista prava kao da kupujete u trgovini. S time da imate pravo da se predomislite u roku od 14 dana i otkažete narudžbu te vratite proizvod.

Plaćanje PDV-a u zemlji u kojoj kupujete

Kao potrošač dužni ste platiti PDV samo jednom i to u zemlji u kojoj kupujete proizvod ili uslugu.

Zabrana diskriminacije

Ne smije se od vas tražiti da za isti proizvod ili uslugu platite višu cijenu samo zato što živite u drugoj zemlji Europske unije niti vam se ne smije odbiti pružanje usluge.

Kako možete riješiti problem

Prvo uvijek kontaktirajte trgovca od kojeg ste proizvod kupili i uputite mu pritužbu za materijalni nedostatak.

Pažljivo provjerite uvjete dodatnih jamstava koje vam je trgovac ponudio jer ona su za njih obvezujuća. Tako na primjer, možete imati međunarodno jamstvo koja vam omogućava da proizvod popravite ili zamijenite kod kuće, iako ste ga kupili u inozemstvu.

Kada ulažete pritužbu uvijek poštujte rokove, a to su dva mjeseca nakon što ste otkrili materijalni nedostatak.

Ako ste nezadovoljni s rješavanjem vaše pritužbe i reklamacije možete nas kontaktirati i mi ćemo vam pomoći.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC