Your Europe

Booking.com se obvezao na usklađivanje praksi za predstavljanje ponuda i cijena s pravom EU-a

23.12.2019.
Booking.com se obvezao na usklađivanje praksi za predstavljanje ponuda i cijena s pravom EU-a

‌Nakon dijaloga s Europskom komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača, Booking.com se obvezao da će promijeniti način predstavljanja ponuda, popusta i cijena potrošačima. Kada se te izmjene u potpunosti provedu, potrošači bi trebali moći donositi informiranije odluke koje su u skladu sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača, izjavio je: "Sva poduzeća moraju ispuniti visoke standarde u području zaštite prava potrošača ako žele poslovati u EU-u. Kao predvodnici na tržištu ključno je da poduzeća kao što su Booking.com ispunjavaju obveze i osiguraju da internetski sustavi za rezervaciju smještaja ne sadržavaju manipulativne tehnike poput skrivenog oglašavanja, neopravdane primjene vremenskih ograničenja na korisnika ili neispravnog prikaza popusta. Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača nastavit će pratiti sve internetske platforme za putovanja kako bi osigurali pravedno internetsko okruženje za potrošače."

Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača, pod vodstvom nizozemskog tijela za zaštitu potrošača i tržišta, ocijenili su obveze koje je Booking.com predložio na razini EU-a/EGP-a nakon prošlogodišnjih komunikacija. Tijela za suradnju u zaštiti potrošača uvjerena su da će se obvezama uskladiti poslovne prakse sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača. Booking.com se obvezao da će izmijeniti svoje prakse najkasnije do 16. lipnja 2020.

Dodatne informacije dostupne su ovdje:


Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 23.12.2019.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC