Your Europe

Poziv udrugama za zaštitu potrošača na 4. ciklus stručne edukacije

06.10.2018.
Poziv udrugama za zaštitu potrošača na 4. ciklus stručne edukacije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je krajem 2017. godine  započelo sa ciklusima stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača u suradnji sa drugim stručnim dionicima ovog područja te su do sada održana tri ciklusa stručnih edukacija.

1. Ciklus stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača se održao 23. studenog 2017. godine i na njemu su kao stručni predavači uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, sudjelovali i stručnjaci Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske narodne banke te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 2. Ciklus stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača se održao 20. travnja 2018. godine, uz stručne predavače iz  Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske energetske regulatorne agencije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 3. Ciklus stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača se održao 29. svibnja 2018. godine sa stručnjacima Ministarstva financija, Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva udruge za zaštitu potrošača i na 4. Ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača Republike Hrvatske koji će se održati dana 19. listopada 2018. godine u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Na 4. Ciklusu stručne edukacije sudjelovat će stručnjaci Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske energetske regulatorne agencije  i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, predstaviti će se sljedeća područja: prava potrošača korisnika usluge električne energije, opskrbe plinom i toplinske energije, usluge komunalnog otpada, usluge opskrbe vodom, te će se pružiti informacije o novom EU potrošačkom paketu mjera “New Deal for Consumers”.

Registraciju za sudjelovanje na edukaciji (ime i prezime, naziv udruge) potrebno je izvršiti na mail: prava.potrosaca@mingo.hr najkasnije do 16. listopada 2018. godine.

Program možete preuzeti na: https://www.mingo.hr/page/poziv-udrugama-za-zastitu-potrosaca-na-4-ciklus-strucne-edukacije-zagreb-19-10-2018

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC