Your Europe

Europska komisija jača prava potrošača

12.04.2018.
Europska komisija jača prava potrošača

‌Jučer je Europska komisija predložila niz novih pogodnosti za potrošače kako bi osigurala da svi potrošači u potpunosti ostvaruju svoja prava prema zakonodavstvu Unije.

Novim pogodnostima za potrošače kvalificiranim će se tijelima omogućiti pokretanje reprezentativnih postupaka u ime potrošača, a tijela za zaštitu potrošača u državama članicama dobit će veće ovlasti za izricanje sankcija. Ujedno će se proširiti zaštita potrošača na internetu, a u zakonodavstvu EU-a preciznije će se definirati zabrana dvojne kvalitete proizvoda kojom se zavaravaju kupci.

Nove pogodnosti za potrošače su:

  1. Jačanje prava potrošača na internetu
  2. Pružanje alata potrošačima za ostvarivanje njihovih prava i dobivanje naknade 
  3. Uvođenje djelotvornih sankcija za kršenje zakona EU-a o zaštiti potrošača
  4. Suzbijanje dvojne kvalitete potrošačkih proizvoda
  5. Poboljšanje uvjeta za poduzeća
Detaljnije pročitajte u priopćenju za tisak Europske komisije.

Izvor: Europska komisija, 12.4.2018.

ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Grčka ECC Mađarska ECC Island ECC Irska ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjena Kraljevina

IAC